Home/Temaer/Evolusjon/Noe så komplekst som liv vitner om en superintelligens
Noe så komplekst som liv vitner om en superintelligens 2017-02-06T19:35:05+00:00

EVOLUSJON

Naturens komplekse informasjon peker mot en designer

Noe så komplekst som liv vitner om en superintelligens

Liv er uhyre komplekst. Gener er en oppskrift på store biomolekyler vi kaller proteiner, grunnleggende bestanddeler for alt liv. De fleste proteiner består av hundrevis av aminosyrer og DNA-«bokstaver» (nukleotider). Rekkefølgen på aminosyrene og nukleotidene er helt avgjørende for informasjonen som bestemmer proteinoppbyggingen. Det er omtrent en million proteiner i kroppen din. Ikke et eneste av dem kan lages på en tilfeldig måte. Sannsynligheten for at et protein blir til tilfeldig, skal visstnok være astronomiske 1077. Det betyr at sjansen er tilnærmet null.

Derfor kan vi trygt si at det kreves informasjon for at liv skal skapes. Gener er informasjonsbærende. De representerer noe materielt, men selve informasjonen er immateriell og usynlig. Eneste kilde til den komplekse informasjonen vi finner i genene, kan være en intelligens. Denne intelligensen må ha valgt å gripe inn når det har vært nødvendig for å skape universet og de myriader av komplekse livsformer som finnes i vår verden. Det er størst sjanse for at en slik superintelligens grep inn hver gang en ny livsform ble til. Sjansen for at en kompleks livsform skal ha utviklet seg av seg selv til en helt forskjellig kompleks livsform er tilnærmet null.

Når noe som aldri har eksistert før skal skapes, trengs en helt annen form for informasjon: aktiv eller skapende informasjon. Slik aktiv informasjon kalles ofte også preskriptiv. Da den første symaskin skulle lages, måtte alle detaljer i produksjonen være gjennomtenkt på forhånd for at den kunne fungere tilfredsstillende. Skapende informasjon er det bare en intelligens som kan generere. Biologisk informasjon er slik aktiv informasjon, og var nødvendig for livets opprinnelse. Informasjonen var der før materien. Informasjonen kom først. Informasjonen i genene er en forutsetning for at proteiner kan dannes. Mangler denne informasjon, vil ikke proteiner syntetiseres. Da kan liv ikke bli til.
Årringer gir en deskriptiv informasjon som ikke kan skape noe som helst, eller styre handlinger. Årringer er ikke årsak, men tvert imot virkningen av en årsak: DNA-informasjonen som styrer biologiske sirkelprosesser.
– Fra et debattinnlegg om informasjonsbegrepet av dr. med. Kjell J. Tveter og dr. philos. Peder A. Tyvand, avisen Dagen mandag 2. januar 2017, side 18.

Les videre