///Naturlig utvelgelse virker stabiliserende
Naturlig utvelgelse virker stabiliserende 2017-02-06T20:06:42+00:00

EVOLUSJON

Naturlig utvelgelse virker motsatt av hva Darwin tenkte seg

Naturlig utvelgelse virker stabiliserende, ikke som en faktor for forandring

DarwinDarwin antok at kombinasjonen av tilfeldige forandringer og naturlig utvelgelse kunne forårsake evolusjon. Men hvis ikke tilfeldige mutasjoner kan forårsake evolusjon, så kan tilfeldige mutasjoner kombinert med naturlig utvelgelse i enda mindre grad forårsake evolusjon, ganske enkelt fordi naturlig utvelgelse for det meste virker for å beholde standard-typen av en art i stedet for å fremme enestående aspekter.

Fordi tilfeldige genetiske mutasjoner alltid skaper svakere individer som mangler noe og har en større tilbøyelighet til å dø, vil den naturlige utvelgelse i stedet beskytte den normale typen og virker på den måten motsatt av hva Darwin tenkte seg. Naturlig utvelgelse er mye mer konservativ enn kreativ.

Maurice Caullery (kjent fransk biolog (1868-1958)):

«I motsetning til hva man kunne tro for femti år siden, har dagens forskere i stedet styrket ideen om stabiliteten som er til stede i de forskjellige former for dyr og planter, og redusert deres variasjoner enten til helt individuelle fenomener uten konsekvenser for arvelinjen, eller til et mangfold som er begrenset, og som i virkeligheten finnes i hver artstype.»

Les videre