Home/Temaer/Evolusjon/Kompleks informasjon ikke fra tilfeldigheter
Kompleks informasjon ikke fra tilfeldigheter 2017-02-06T19:26:33+00:00

EVOLUSJON

Naturen peker mot en designer

Tilfeldigheter skaper ikke den uhyre komplekse informasjonen i levende organismer 

På grunn av enorme fremskritt innen naturvitenskap og biologi har man oppdaget hvor komplekse levende organismer er, og hvor utrolig mye informasjon de inneholder.

Evolusjonsbiologi var lik annen naturvitenskap fram til 1950-tallet. Da ble det påvist forhold som har forandret biologien fundamentalt. Man fant at livet inneholdt informasjon både i DNA og RNA. Livet hadde molekyler som ikke bare inneholdt informasjon, men også kunne overføre informasjon. Liv er kommunikasjon. Informasjon forutsetter både en kilde og en mottaker som er i stand til å forstå og å tolke informasjonen. Med disse oppdagelser har vi fått kjennskap til stadig mer komplekse og gjensidig avhengige informasjonssystemer om livsprosessene. Denne informasjon tolkes (dekodes) av molekylære maskiner av liknende kompleksitet. Vitenskapen viser oss at dette systemet med kompleks informasjon og et komplekst maskineri er selv–genererende, selv-oppholdende og selv–replikerende. Det er simpelthen ikke til å forstå hvis man utelukker intelligent aktivitet i naturen.
Denne informasjon styrer en forbløffende mengde med komplekse funksjoner for å kunne skape, opprettholde og replikere livet. Hver enkelt funksjon krever spesifikk målrettet informasjon for de ulike faser av livssyklus, slik som montering, operasjoner, kompleks koordinering med andre funksjoner, og oppdagelse og korreksjon av feil. Det eksisterer således informasjon på forskjellige nivåer. Denne informasjon organiseres, koordineres og styres. Det kalles biokybernetikk.
Informasjonen for å lage et protein – oppskriften – finnes i DNA, og utgjør et gen. DNA er lokalisert i kjernen, men proteinfabrikken (ribosomet) finnes i cellelegemet. Hvordan kan informasjonen i genet da overføres til ribosomet? Det skjer ved at det lages en kopi av genet, og denne kopien inneholder kodet informasjon. Og det er denne kopien som transporteres til ribosomet. En slik overføring av informasjon omfatter altså flere ledd. All erfaring sier at slik kompleks «databehandling» krever en intelligens. Tilfeldige prosesser makter ikke å få til så avanserte systemer.
– Fra «Har Gud virkelig skapt?», en kronikk av Kjell Johannes Tveter, professor emeritus, avisen Dagen fredag 1. juli 2016, side 32.

Les videre