Home/Temaer/Evolusjon/Gud som kilden til universets komplekse informasjon
Gud som kilden til universets komplekse informasjon 2017-02-06T19:45:38+00:00

EVOLUSJON

Naturens komplekse informasjon peker mot en designer

Gud som kilden til universets komplekse informasjon

Informasjon bygger på metafysiske valg av symboler (oftest bokstaver) som kommer i rett rekkefølge (sekvens). De fire bokstavene i verbet «skal» betyr noe helt annet hvis vi endrer rekkefølgen til «laks». Skaperens Logos er all informasjons egentlige opphav. DNA-sekvensene er Skaperens egen signatur. Symboler, sekvens og valg utgjør de basale forutsetninger for informasjon og for livet, og utgjør software-vitenskapen som peker ut over tradisjonell naturvitenskap. Software er dataspråk, og lages av dataeksperter. Valgene som bestemmer DNA-sekvensene utgjør «de intelligente årsakene i naturen».
Liv er det mest komplekse informasjonssystem vi kjenner, og kan bare bli til ved effektene av en (super)intelligens – Skaperen selv. Livløs natur makter ikke å foreta valg. Det er kun en intelligens som kan velge, slik at bokstaver danner ord og mening. Naturlovene mangler informasjon, danner ikke software, og kan ikke styre valg. Menneskene respekterer ikke at Skaperens metafysiske valg ligger til grunn for livets mangfold. Man lager seg surrogater, beskyttet av en streng politisk konsensus. Darwinismen er surrogatet som bygger på de to informasjonstomme «mekanismene»: Naturlig seleksjon og mutasjoner som heller ikke er i stand til å skape informasjon.
– Fra et debattinnlegg om informasjonsbegrepet av dr. med. Kjell J. Tveter og dr. philos. Peder A. Tyvand, avisen Dagen mandag 2. januar 2017, side 18.

Les videre