Home/Temaer/Evolusjon/Gud erstattet av tilfeldigheter – 1/Gud erstattet av tilfeldigheter – 2
Gud erstattet av tilfeldigheter – 2 2017-02-07T17:28:58+00:00

EVOLUSJON

Darwinismen — en religiøs tro basert på guden Tilfeldighet

Gud erstattet av tilfeldigheter og naturlig utvelgelse – 2

Darwins lre faller

Over 500 vitenskapsmenn med doktorgrader har nå underskrevet en offentlig erklæring som uttrykker deres skepsis til darwinistisk evolusjonsteori.
Dette ble kunngjort i nyhetsbrev fra Discovery Institute i Seattle, USA den 20. februar 2006.
Erklæringen lyder slik:  «Vi er skeptisk til påstander om at det er mulig å redegjøre for livets kompleksitet ved vilkårlige mutasjoner og naturlig utvalg. Grundig gransking av bevismaterialet for den darwinistiske teori må etterspørres.»
Listen med 514 underskrivere inkluderer vitenskapsmenn som er medlemmer av de velrenommerte amerikanske og russiske nasjonale vitenskapsakademier. Underskrivere inkluderer 154 biologer, den største vitenskapelige disiplin representert i listen, så vel som 76 kjemikere og 63 fysikere. Underskriverne holder doktorgrader i de biologiske vitenskaper, fysikk, kjemi, matematikk, medisin, informatikk og beslektede disipliner. Mange er professorer og forskere ved større universiteter og forskningsinstitutter, som MIT, The Smithsonian, Cambridge University, UCLA, UC Berkeley, Princeton, University of Pennsylvania, Ohio State University, University of Georgia og University of Washington. […] «Darwinister fortsetter å hevde at ingen seriøs vitenskapsmann tviler på teorien, men likevel har vi her 500 vitenskapsmenn villig til å offentliggjøre sin skepsis over teorien», sa Dr. John G. West, underdirektør ved Discovery Institute’s Center for Science and Culture. «Darwinistisk forsøk på å bruke rettsvesenet, media, akademiske embetsstillinger og komiteer for å undertrykke dissens og kvele diskusjon fyrer faktisk opp enda mer dissens og inspirerer flere vitenskapsmenn i ønsket om å komme med på listen.»
Fra «Tviler på Darwin», et debattinnlegg av Per A. Larssen, Oslo, i Vårt Land, torsdag 3. august 2006, side 22.  Larssen er forfatter av boka «Darwins lære faller», utgitt av Prokla-Media, 2005. Han har tatt matematisk naturvitenskapelig embetseksamen ved Universitetet i Oslo med kjemi som hovedfag.

Jean Servier (1918-2000, fransk historiker og forfatter):

«Evolusjon er blitt en religion som hele tiden blir motsagt av fakta; dens eneste mål er å gi mennesket en grunn for dets tilstedeværelse på jorden. I stedet for Guds vilje setter de en mystisk tendens hos alle levende former til å utvikle seg mot en høyere grad av fullkommenhet.»

Den dogmatiske holdningen til de materialistiske vitenskapsmenn kan illustreres av disse to kommentarene:

Professor Yves Delage (1854-1920, fransk zoolog):

«Hvis det eksisterte en annen vitenskapelig hypotese enn den som ligger utenfor erfaringens grenser, ville et stort antall utviklingsvitenskapsmenn forandre mening og betrakte den som helt utilstrekkelig bevist. Det er imidlertid ingen andre hypoteser enn at alle arter, til og med de høyeste, har oppstått spontant, og at skapelsen har skjedd ved hjelp av en eller annen guddommelig kraft. Begge disse to hypoteser er like uvitenskapelige […]»

Maurice Caullery (1868-1958), som var professor i biologi ved Sorbonne-universitetet i Paris, forsket på «Evolusjon av organiserte vesener», forfatter av «Problemet med evolusjon» (1931):

«Man burde gripe til en skaper for å forklare at levende vesener oppstår, men skapelsesteorien er uvitenskapelig, omformingen av arter er et faktum. Evolusjonens faktum står klart fram, bare mekanismen er usikker […].»

Les videre