Home/Temaer/Evolusjon/Gud erstattet av tilfeldigheter – 1
Gud erstattet av tilfeldigheter – 1 2017-02-07T17:14:25+00:00

EVOLUSJON

Darwinismen — en religiøs tro basert på guden Tilfeldighet

Gud erstattet av tilfeldigheter og naturlig utvelgelse – 1

Hvis det hadde skjedd en evolusjon av artene, kan den ikke på noen måte forklares av tilfeldighet uten at vi bruker et filosofisk kunststykke og gjør tilfeldigheten til et slags kreativt prinsipp. Det er på en måte hva ny-materialisten Jacques Monod (1910-1976) har gjort i sin berømte bok «Chance and necessity» (Tilfeldighet og nødvendighet). Han tar fra Gud hele planen og det endelige målet og gir det til de første atomene og til selve tilfeldigheten. Før ham vedgikk Darwin: «Kort sagt hender det at jeg snakker om naturlig utvelgelse som om det var en intelligent kraft.»

«Jeg har utfordret evolusjonistenes positivistiske aksiom, nemlig at alt i naturen bare har årsak i naturlover og tilfeldighet. Jeg vil anta at de to artikkelforfatterne vil betrakte sine egne innlegg som er resultat av intelligent tenkning, ikke bare som et tilfeldig produkt av kjemiske og fysiske prosesser i hjernen. Informasjon er noe kvalitativt annet enn materie. Informasjon oppstår ikke tilfeldig. Det står en intelligent formidler bak. Når et DNA-molekyl inneholder en oppskrift som svarer til 200 bøker på 500 sider hver, kan dette ikke være et produkt av naturlover og tilfeldighet alene. Hver celle i kroppen inneholder Skaperens signatur. Denne påstanden er etter mitt skjønn langt mer troverdig enn påstanden om at DNA-molekylet er formet av en serie tilfeldigheter.»
Fra «Livet er ingen tilfeldighet», et debattinnlegg av Jon Kvalbein, Aftenposten, søndag 2. november 2003, side 10.

Av alle disse og andre grunner er den ny-darwinistiske evolusjonsteorien gal. Det er grunnen til at en fransk vitenskapsmann allerede i 1938 skrev i l’Encyclopédie Francaise: «Evolusjonen er en slags dogme som dens egne prester ikke tror på lenger, men som de opprettholder for folkets skyld.»

SwyngedauwJean Swyngedauw, fransk doktor i fysikk, forfatter av «La vie ne peut pas être le fruit du hasard» (Liv kan ikke være et resultat av tilfeldigheter) (utgitt 1991): «Darwinismen er blind religiøs tro, som tillegger guden Tilfeldighet skapelsen av hele den levende verden, mens tilfeldighet i termodynamikken er kjent som kaosets herre.»

Les videre