Home/Temaer/Evolusjon/Forutinntatte holdninger
Forutinntatte holdninger 2017-02-05T07:40:18+00:00

EVOLUSJON

Darwinismens nei til design er basert på ikke-empiriske grunner

Forutinntatte holdninger pga. materialistisk filosofi

Charles Darwin ble født inn i et miljø preget av slik design-tenkning i 1809. Men da hans «Artenes opprinnelse» ble utgitt i 1859, var han allerede blitt overbevist om at den design som Paley hevdet å observere i levende vesener, var en illusjon. Ifølge Darwin kan det som ser ut til å være design i levende vesener, bli forklart på en rent naturalistisk måte, dvs. uten å måtte ty til en designer.

DarwinDarwin argumenterte med at akkurat som en type husdyr kan bli modifisert ved å utvelge visse varianter for avl, kan også ville arter bli modifisert av et «naturlig utvalg» på grunn av kampen for å overleve. Ifølge Darwin har en kontinuerlig «modifisert nedstamning» over millioner av år produsert alle levende vesener fra én eller noen få opprinnelige organismer. Han fant ikke rom for design i en slik prosess. Da Harvard-botanikeren Asa Gray sto frem med idéen at Gud hadde designet variasjonene, forkastet Darwin denne idéen og fullførte sin «Variation of Animals and Plants Under Domestication» i 1868, der han tok avstand fra design. Han hevdet at resultatene av tilfeldige variasjoner og naturlig utvalg ikke kunne sies å ha blitt designet. Mennesket, det siste i en lang rekke med ikke-designede resultater, er det minst designede av alle vesener.

Darwins tilhengere i dag er enige. I 1967 skrev paleontolog George Gaylord Simpson: «Mennesket er resultatet av en naturlig prosess det ikke er noe mål med, og der mennesket ikke var «tenkt på» på forhånd» (Fra «The Meaning of Evolution», revidert utgave). I 1970 kunngjorde molekylærbiologen og nobelprisvinneren Jacques Monod at «mekanismen i darwinismen har endelig fått et sikkert grunnlag», og at derfor «mennesket må forstå at det er bare en tilfeldighet» (sitert fra H.F.Judsons «The Eighth Day of Creation», 1979). Og i 1986 skrev zoologen Richard Dawkins en bestselgende bok som het «The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design».

Men «bevismaterialet» som Dawkins refererer til i «The Blind Watchmaker» består nesten utelukkende av datasimulasjoner. Han hevder at darwinismen må være sann, selv om det ikke fantes noe bevis for den, fordi — hvis han da ikke skulle postulere Guds eksistens (noe Dawkins sier nei til) — Darwins teori om «en sakte og skrittvis kumulativ seleksjon er

[…] den eneste praktiske forklaring av eksistensen av livets komplekse design som noensinne er foreslått.» Det som med andre ord overbeviser Dawkins om at Darwins evolusjonslære er sann, er ikke bevisene, men det faktum at det er den eneste holdbare materialistiske forklaring av livets historie. Han skriver nemlig i bokas første kapittel: «Darwin gjorde det mulig å være en intellektuelt tilfreds ateist.»

Så godt som alle evolusjonsbiologer forkaster design, men noen (f.eks. paleontologen Stephen Jay Gould) er helt uenige med Dawkins i at Darwins mekanisme som går ut på at det er en gradvis seleksjon, er en tilstrekkelig forklaring av evolusjon. Hvis man ønsker å utelukke design på vitenskapelig grunnlag, må man gjøre det med basis i en påvist mekanisme; modifisert nedstamning er ikke god nok grunn. Akkurat dette blir — uten at det var meningen — illustrert av biologen Tim Berra i «Evolution and the Myth of Creationism» (1990):

Corvette 1953Hvis du ser på en Corvette 1953-modell og sammenligner den med siste modell, er det bare lett å få øye på generelle likhetspunkter. Men hvis du sammenligner en 1953- og en 1954-modell, parkert ved siden av hverandre, og så 1954- og 1955-utgaven, osv, da blir den modifiserte «nedstamningen» helt innlysende. Det er dette paleontologer gjør med fossiler, og bevismaterialet er så solid og omfattende at fornuftige mennesker ikke kan avvise det.

Men Corvettens historiske utvikling, som Berra kaller «modifisert nedstamning», har unektelig skjedd pga. konstruksjon basert på allerede eksisterende planer, dvs. design. Ironisk nok viser derfor analogien hans at modifisert nedstamning er forenlig med design.

I flere tiår er det imidlertid kommet frem mer og mer bevismateriale for at Darwins mekanisme ikke greier å forklare viktige trekk ved evolusjon. I fossilfunnene mangler de utallige overgangsformene som Darwins teori forutsa. Kunstig avl (uansett hvor intens eller langvarig) klarer ikke å produsere de større modifikasjonene som Darwins teori forutsetter. Fosterets utvikling (som vist av moderne sammenlignende (komparativ) embryologi (fosterlære)) er radikalt forskjellig fra det Darwin forventet seg. Ifølge molekylærbiologen Michael Denton (I «Evolution: A Theory in Crisis», 1986) har ikke «en eneste empirisk oppdagelse eller vitenskapelig utvikling siden 1859» bekreftet Darwins teori at evolusjon i stor målestokk er forårsaket av naturlig utvalg basert på tilfeldige variasjoner.

Empiriske kjensgjerninger som ikke harmonerer med darwinismen, samt stor uenighet om mekanisme mellom Dawkins og Gould, gjør det klart for oss at dagens darwinismes nei til design er basert på ikke-empiriske grunner. Det er ikke noe man har sluttet seg til på grunn av bevismateriale, men en forutinntatt holdning farget av at man sverger til en materialistisk filosofi.

Les videre