///Forskjellige former for kreasjonisme
Forskjellige former for kreasjonisme 2017-08-23T23:41:52+00:00

EVOLUSJON

Forskjellige former for kreasjonisme

I snart 150 år har det vært bitre motsetninger mellom darwinister og kreasjonister. Til sistnevnte gruppe tilhører de såkalte ung-jord-kreasjonister, som forstår alt som står i Bibelen i en bokstavelig forstand. De tror således at jorden ble skapt for bare 6000 år siden, og at Gud bare brukte seks dager på å skape alt. Martin Luther var for øvrig ung-jord-kreasjonist.

De går således mot anerkjente vitenskapelige metoder som karbondatering, som blir brukt for å fastslå når en organisme levde. Ikke rart at darwinistene ikke tar slike kreasjonister seriøst!

Den enorme mengden av fossilfunn viser nemlig at de enkleste organismer ble til først, og at mer kompliserte arter dukket opp etter hvert. Så selvsagt har det skjedd en utvikling eller evolusjon. Fossilfunnene beviser at jorden er mye eldre enn seks tusen år, og at den ikke ble skapt på seks dager i bokstavelig forstand.

fossilDerfor forkaster mange Bibelens skapelsesberetning og tror i stedet at darwinismen er den beste forklaring på en slik utvikling og hvordan vi mennesker er blitt til. Vi må imidlertid forstå at Bibelen ble skrevet på en tid da man hadde et helt annet verdensbilde, og da man fullstendig manglet den vitenskapelige forståelse vi har i dag.
De seks dagene Gud ifølge Skriftene brukte til å skape, var i virkeligheten seks lange epoker. Dagens intelligente mennesker kan ikke godta en bokstavelig forståelse av skapelsesprosessen slik den blir beskrevet i 1. Mosebok. Kirkefaderen Augustin var en av dem som ikke tolker de seks dagene i Bibelens skapelsesberetning bokstavelig, men billedlig.

Men det er ingen grunn til å forkaste Gud på grunn av skapelsesberetningen i 1. Mosebok. Det er viktig å forstå at Gud også er vitenskapens Gud. Det er Gud som står bak de vitenskapelige lover som vitenskapsmenn etter hvert oppdager. Vitenskap og religion er to sider av samme sak. Vitenskap gir kunnskap om den fysiske del av vår virkelighet, mens religion gir oss innsikt i den åndelige virkelighet.

Blant de mange troende som kombinerer religion og vitenskap, finner vi de såkalte gammel-jord-kreasjonister, som tror at universet er milliarder av år gammelt, slik vitenskapen hevder. Mange religiøse mennesker tror at evolusjon er et faktum, men at det ikke er en utvikling styrt av tilfeldigheter, men av Gud.

I dag er flere og flere intelligente mennesker begynt å forkaste Darwins teorier, dens blinde mekanismer og den ateisme og materialisme de fører til. Mange ser en planmessighet i universet og verden rundt oss. Derfor må det stå en intelligent designer bak.

Intelligent design (ID) er en teori om universets tilblivelse og utvikling, som i dag får flere og flere tilhengere. I Danmark arbeider således forskjellige religioner for at ID skal undervises i skolen. I USA ser vi sterke krefter for at både ID og kreasjonisme bør inn i skolen.

Flere og flere ser svakhetene ved evolusjonsteorien og at ID er det beste alternativ.