Home/Temaer/Evolusjon/Det manglende mellomledd
Det manglende mellomledd 2017-02-07T07:14:10+00:00

EVOLUSJON

«Missing link» har aldri eksistert

Det manglende mellomledd (Missing link)

For det fjerde er nydarwinismen ute av stand til å forklare diskontinuiteten som eksisterer mellom artene. Ifølge nydarwinismen fant evolusjonen sted i meget små mutasjoner, det vil si på en kontinuerlig måte. Men man kan ikke se denne kontinuiteten i virkelighetens verden. På Darwins tid var det mange vitenskapsmenn som fortalte ham at fossiler ikke støtter hans tese. Det eneste fossiler viser, er at mange arter oppsto plutselig, og at blant dem var det få som overlevde. Men man kan ikke finne noe spor av en progressiv evolusjon. Tvert imot, de artene som overlevde, forble som de var, i millioner og millioner av år. Darwin svarte på dette med å hevde at sporene etter trinnene imellom er forsvunnet.

Kambrisk eksplosjonEt stort problem for Darwin og noe han anså som et sterkt argument mot hans teori, var den såkalte kambriske eksplosjon. Uttrykket beskriver et fenomen som fant sted i en geologisk periode for ca. 500 millioner år siden, som vi kaller den kambriske æra. Da, i løpet av noen få millioner år, dukket det «plutselig» opp komplekse livsformer, det som ble til dagens dyregrupper. Før denne perioden har man bare funnet fossiler som hovedsakelig stammer fra encellede organismer. Darwinister har aldri funnet en god forklaring på et slikt gigantisk sprang i utviklingen.

Også overgangen fra krypdyr til fugler er et fullstendig mysterium. Det er et slikt gap mellom krypdyr og fugler at det er umulig å spore forholdet dem imellom. På grunn av fraværet at alle spor av mellomliggende arter mellom krypdyr og fugler, har noen fremsatt de mest storslagne teorier. Stephen Gould antar at det er dinosaurene som har utviklet seg til fugler. Et spørsmål som darwinistene stiller seg, er om krypdyrene begynte å fly på grunn av anstrengelsene ved å løpe og slå med armene, eller ved anstrengelsene ved å hoppe fra trær. Alt dette viser hvor absurde teorier dogmet om evolusjon basert på tilfeldige mutasjoner og naturlig utvelgelse kan føre til. Vi er i området for blind tro, ikke på vitenskapens område.

Problemet med «det manglende mellomledd» mellom aper og mennesker er spesielt alvorlig: det enkle faktum at alle kjente aper har 48 kromosomer (unntatt gibboner som har 44) mens mennesket har 46 skulle være nok til å bevise at mennesket , hvis det noen gang har utviklet seg fra en ape, bare kunne gjøre det gjennom en overnaturlig innblanding.

Forsøkene på å finne det manglende mellomledd har alle mislykkes, for ikke å snakke om de mange trikk, som f.eks. beinrestene som ble gravd ut i 1912 i et steinbrudd nær Piltdown, Kent, i England. De var i 40 år hovedargumentet til dem som studerer menneskets forhistorie, før det ble oppdaget i 1952 at det hele dreide seg om en forfalskning. Skallen og kjeven på den såkalte Piltdown-mannen var blitt kunstig farget. Kjeven, med tilslipte tenner, kom fra en orangutang og skallen fra et moderne menneske!

Artene Pithecanthropus (Den såkalte «Javamannen», egentlig en kjempegibbon) og Sinanthropus (Den såkalte «Pekingmannen» eller «Kinamannen») med sin hjernekapasitet på 600cm³ er nærmere til gorillaens 450cm³ enn til menneskets 1500cm³. Likevel er hjernekapasiteten hovedargumentet til darwinistene, som om forskjellen mellom mennesker og aper var begrenset til bare dette kriterium.

Les videre