Home/Temaer/Evolusjon/Bare ulver
Bare ulver 2017-02-07T07:19:04+00:00

EVOLUSJON

Hvis det bare var de sterkeste som overlevde

Bare ulver og ingen lam

Selv om tilfeldige mutasjoner hadde kunnet forklare evolusjonen, er den andre hypotesen til ny-darwinismen (og til darwinismen) — det vil si den naturlige utvelgelsen — ikke nok til å forklare resultatet av en slik evolusjon. Det er blitt hevdet at hvis bare kampen for tilværelsen var det bestemmende prinsipp i artenes evolusjon, ville vi ha på jorden «bare ulver og ingen lam», det vil si bare vesener som er karakterisert av villskap og sin fysiske styrke. Intet bevis finnes for at det er de best tilpassede artene som har overlevd, og at det er de artene som har vært mindre tilpasset, som har forsvunnet. (Derav kommer for eksempel ideen om at et meteorittnedslag var årsaken til dinosaurenes forsvinning, noe som ikke kan forklares ved naturlig utvelgelse).

Det er grunnen til at Motoo Kimura, en japansk biolog, ikke godtar den naturlige utvelgelsesfaktoren og erstatter den med rent hell (noen arter har vært heldige, andre ikke), noe som ikke bringer inn noen forklaring, men som i stedet høres ut som en innrømmelse av hvor feil darwinismen tar.

Les videre