Satt i system – 4 2017-08-23T15:42:24+00:00

Det ondes problem

Det onde satt i system – 4

Enkelte ser også på de mange drapene på uønskede jentebabyer i India og andre land som systematisk ondskap.

Mange jentebabyer blir forlatt eller drept av sine foreldre. De vil heller ha sønner. En mor fortalte i filmen «It’s a girl» fra 2012 at hun selv hadde tatt livet av åtte døtre. Hun ville ikke ha dem. Eldgamle tradisjoner og mangler i både lovverk og håndhevelse av det eksisterende lovverket gjør tilværelsen for mange jenter og kvinner i India mer enn utfordrende. […] Indiske feminister ser etter historiske paralleller som kan hjelpe oss til å se dette i sammenheng. De bruker uttrykk som «gendercide», etter det engelske ordet for folkemord – «genocide». […] De spør hvordan ufattelige 50 millioner kvinner kunne forsvinne fra et land i løpet av mindre enn 100 år.
Under folketellingen i 2011 viste det seg at ufattelige åtte millioner jenter som statistisk skulle ha vært født bare i de ti foregående årene, var «savnet».
Tallene er rystende. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke også flere indiske menn reiser seg i protest. Men vi skal ikke glemme at den nåværende abortloven her hjemme ikke gir noen begrensninger for dem som ønsker å abortere med bakgrunn i barnets kjønn før uke 12.
Er det noe vi skulle ha lært fra 1900-tallet, må det være at aksept for systematisk ondskap ikke er forbeholdt spesielt onde mennesker. Både andre verdenskrig og folkemordet i Rwanda, for å nevne to eksempler, forteller oss om hvordan mennesker, gitt de gale forutsetningene, kan være troende til det mest forferdelige. Dét er også den viktigste forklaringen når vi ønsker å forstå bestialiteten i historiene om spedbarnsdrap i India. Det handler om at medgiften er så kostbar at foreldre risikerer konkurs hvis de får døtre.
– Fra «Hva er da ei jente?», en bokanmeldelse ved Tarjei Gilje av Eirik Lundes bok «Uønsket» på Vårt Lands forlag 2017, avisen Dagen onsdag 23. august 2017, side 22-23.

Les videre