Ingen naturlig dualisme – 2 2017-01-24T07:45:31+00:00

Det ondes problem

Ingen naturlig dualisme mellom det gode og det onde 2

Det er i menneskets verden at vi finner så mye disharmoni og ødeleggelse. Vi finner konflikter på alle plan i menneskelivet, i hvert enkeltmenneske, i familien, i samfunnet, i hvert enkelt land og på det globale plan.

Gud ville aldri ha skapt noe med to motstridende hensikter. Alt i naturen er skapt for å eksistere i harmoni, i seg selv og som helhet. Gud er 100% god. I Gud er det et harmonisk forhold mellom motpoler, mellom det maskuline og det feminine, mellom det indre og det ytre. Mennesket er skapt i Guds bilde for å leve et liv preget av det gode, der det også er et harmonisk forhold mellom motpolene, mellom mann og kvinne, sinn og kropp, gammel og ung, foreldre og barn, osv. Vi er skapt for et liv gjennomsyret av Guds harmoniske ånd.

At ulven dreper elgkalver, er en følge av «natur», og den stilles ikke til ansvar. Når vi gjør det onde, er det ikke «natur», men «u-natur». Vi bryter ned og ødelegger vår menneskelighet. Vi er rett og slett ikke laget for å tåle det. Det «unaturlige» ved ondskapen ser ut til å bekrefte det kristne menneskesynet. På en uhyggelig og paradoksal måte har Breiviks vitnemål i Oslo Tinghus 19. april pekt på nettopp dette: «Det jeg gjorde på Utøya er så vanskelig, og det strider så mot den menneskelige natur å gjennomføre en så barbarisk aksjon […] at man må jobbe psykologisk med seg selv over lang tid i forkant.» […] Det naturlige er å søke det gode og gjøre godt. For vi er skapt til Guds likhet. En tidligere fange fra Kumla fengsel i Sverige, gjorde en viktig oppdagelse under et 30-dagers opphold i Kumla fengselskloster: «Jeg oppdaget at også jeg var i stand til å gjøre noe godt. Det gode fantes også inne i meg.» […] Et hvert menneske har mulighet til å bedømme — eventuelt fordømme — sine egne handlinger og snu, for slik å forene seg med noe godt og gudgitt.
Fra «Naturlig å gjøre godt», en kronikk av Kjell Arnold Nyhus, fengselsprest, i Vårt Land lørdag 5. mai 2012, side 41.
Vi husker dobbelt så mange gode opplevelser som dårlige. Dette hjelper oss å takle krevende situasjoner og selve livet.
Simon Nørby er hukommelsesforsker og lektor i psykologi ved Aarhus Universitet i Danmark. Han forsker på forholdet mellom positive og negative minner, og hva som påvirker hukommelsen.
— Generelt husker mennesker dobbelt så mange positive som negative begivenheter. Det kan blant annet forklares ved at vi, i utgangspunktet, opplever flere positive begivenheteter, fordi vi aktivt oppsøker positive opplevelser. Eller vet at vi, etter at vi har opplevd begivenheter og gjemt disse i vår langtidshukommelse, aktivt prioriterer å huske de positive begivenheter, og omvendt søke å glemme de negative begivenheter. […] Han opplyser at nyere forskning har vist at glemsel fungerer som en sorteringsmekanisme som hjelper oss med å «rydde opp» i hukommelsen. Når vi for eksempel glemmer ting som er trivielle, vanskelige eller ubehagelige, kan det være en fordel. Glemsomhet hjelper oss å se fortiden i et positivt lys.
BBC News publiserte nylig en artikkel om at de fleste husker best det som er hyggelig: «Why good memories are less likely to fade».
— Ja dette er et velkjent fenomen, dokumentert gjennom tallrike studier, bekrefter Nørby og utdyper:
— Det innebærer at den følelsesmessige styrken av negative og positive minner endrer seg forskjellig: Etter hvert som tiden går, huskes negative begivenheter som mindre intense enn positive begivenheter. Dette forklarer hvorfor eldre mennesker gjerne ser sin fortid i et positivt lys. Fokuset er på det gode fremfor det dårlige som har hendt med dem.
— Fra «Gode minner varer lengst», en artikkel av Heidi Borud, Aftenposten, morgenutgaven, torsdag 19. juni 2014, del 2 side 14.

I et univers med en naturlig dualisme mellom det gode og det onde ville Gud selvsagt ikke være allmektig. Hvis ikke da Gud var både god og ond samtidig. Og det vet vi jo at Gud ikke er! Gnostikerne opererte f.eks. med et dualistisk univers der materien er ond og ånden god. Slik løste de «Det ondes problem».

Les videre

Se videoen «Det ondes problem»