Home/Temaer/Det ondes problem/«Alt som skjer, er Guds vilje.»
«Alt som skjer, er Guds vilje.» 2017-04-03T22:05:54+00:00

Det ondes problem

Guds vilje og menneskets frie vilje

«Alt som skjer, er Guds vilje.»

Tror man at alt som skjer, er Guds vilje, tror man på en allmektig Gud, en Gud som styrer alt. Gud er nødvendig for å skape orden i universet. Uten Gud ville det bli kaos. Islam legger vekt på dette, slik at mange muslimer er av den oppfatning at alt som skjer, gjør det som en del av Guds plan. Hver minste detalj har en mening og et formål, og ikke noe ondt eller godt skjer uten at Gud tillater det.

Hvor inngrodd og akseptert en slik tankegang er i den muslimske verden, ser vi i et eksempel:

Totalt 1426 pilegrimer døde da det brøt ut panikk mandag i en tunnel nær muslimenes hellige by Mekka, sa Saudi Arabias innenriksminister Prince Nayef Ibn Abdulaziz på saudisk TV i går.
Katastrofen skjedde i al-Muaissem-tunnelen, der troende ble kvalt eller tråkket på hverandre da de desperat forsøkte å komme seg unna. Statsråden sa at en gangbro som førte til tunnelen, var blitt fullstendig overfylt. I tillegg var det omtrent 50 000 personer i selve tunnelen, mange ganger antallet den er beregnet for. […] Kong Fahd av Saudi Arabia hadde sagt at det var «Guds ubønnhørlige vilje» at pilegrimene døde. «Det var deres skjebne,» sa han til sikkerhetsoffiserer. «Hadde de ikke dødd der, ville de ha dødd et annet sted og til samme forutbestemte tid.»
– Fra «1,426 died in Mecca pilgrimage disaster» (1,426 døde i pilegrimskatastrofe i Mekka), en artikkel i den britiske avisen The Times onsdag 4. juli 1990, side 1.

Man kan selvsagt lure på om Kong Fahd her brukte religion til å fraskrive seg ansvaret for ulykken. Andre muslimer sa i hvert fall at de saudiske myndighetene burde ha kontrollert adgangen til tunnelen og forhindret at den ble overfylt, og ikke bare gitt ofrene martyrtittel.

En studie utført av Transportøkonomisk institutt (2008) fremhever at innvandrere med norsk førerkort har høyere ulykkesrisiko enn norskfødte. Menn født i Midtøsten og Afrika har dobbelt så høy ulykkesrisiko som menn født i Norge. Det samme gjelder for kvinner født i Midtøsten. Risikoen for en singelulykke (som bare involverer ett kjøretøy) er også større blant ikke-vestlige innvandrere. Menn fra Midtøsten har størst risiko her: 2,7 ganger så høy som norskfødte menn. […] Noe forskningen ikke viser er manglende bruk av sikkerhetsbelte – noen innvandrergrupper tror ikke på effekten. Flere har en fatalistisk måte å se på verden på – «Allah bestemmer allikevel når jeg skal dø».
Deler av innvandrermiljøene i Norge er spesielt utsatt for diabetes type 2. Årsakene er en kombinasjon av stadig mindre fysisk aktivitet, gener som passer dårlig med deres nye livsstil, kosthold som består av fet og usunn mat, i tillegg til tilberedingsmåter som reduserer matens naturlige næringsstoffer. Blant dem med opprinnelse i Sørøst-Asia er forekomsten opp mot ti ganger så høy som i resten av befolkningen.
Vi glemmer oss selv og våre plikter her i verden. Dette inkluderer ansvaret for egen kropp. […] Og hvis vi tetter våre arterier med salt, sukker, fett og mangel på mosjon, og utvikler diabetes, koronarsykdom eller høyt blodtrykk, kan vi ikke kalle dette Guds vilje. God helse er en gave fra Gud, og sykdom er noen ganger et resultat av våre egne handlinger.
– Fra «Ikke Guds vilje», en kronikk av Umar Ashraf, skribent, medlem av Minaretens forsamling, Klassekampen torsdag 16. juni 2016, side 3. 

Muslimer skal ikke forsikre seg, hevder mange muslimske lærde. Dette følges opp av altfor mange, både i muslimske land og i Norge. Lovpålagt forsikring for bileiere blir godtatt fordi man skal følge landets lover og bilkjøring ikke er noe muslimer skal avstå fra. Men å forsikre hus og innbo mot brann, skade og tyveri er ikke godtatt, ei heller reiseforsikring. Begrunnelsen er at det som skjer, er Guds vilje og guds vilje skal man ikke unndra seg.
  – Fra «Islamkritikk», en kronikk av Lars Gule, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, Klassekampen torsdag 4. februar 2016, side 3.