Home/Temaer/Det ondes problem/Alt er ikke opp til Gud – 1
Alt er ikke opp til Gud – 1 2017-01-24T16:39:34+00:00

Det ondes problem

Alt er ikke opp til Gud 1

Løsningen på det hele blir nettopp at vi er skapt i Guds bilde. Da Gud skapte oss, gjorde han oss, ut av sin store kjærlighet, til medskapere. Han ga opp sin store allmakt i håp om at mennesket skulle bli ett med ham. Men dét skjedde dessverre ikke pga. syndefallet og Lucifers opprør, der han forførte de to første mennesker, Guds første sønn og datter, til å «spise av den forbudte frukt». Den forbudte frukt og syndefallet er selvsagt et stort tema i seg selv. Du finner vår forklaring under linken: Syndefallet. Gud kunne dessverre ikke forhindre syndefallet fordi han hadde gitt både menneske og engler fri vilje.

Etter min mening er det samme svar på det ondes problem og spørsmålet om hvorfor Gud ikke viser seg tydeligere, nemlig at Gud ønsker å skape en selvstendig verden. […] Det handler om at Gud ønsker å skape både en verden som er selvstendig og levende vesener som er selvstendige, fordi en slik verden kan virkeliggjøre unike verdier. At Gud skaper en slik verden, er vår eneste mulighet til å bli til, siden vi bare er produkter av denne verden.
Fra «Tegn på himmelen», en artikkel av Atle Søvik, førsteamanuensis og studiedekan på Menighetsfakultetet, Vårt Land lørdag 5. april 2014, side 3.

ansvar G og mTil slutt må vi vel bare tilføye at vi mennesker har en del av ansvaret for at Gud til slutt skal lykkes fullt ut med sitt skaperverk. Det er bare når vi mennesker oppfyller vårt ansvar, at Guds vilje blir realisert. Alt er nemlig ikke opp til Gud. Hvis det hadde vært det, hadde han ryddet opp for lenge siden. En av grunnene til at det onde får så frie tøyler i vår verden, er at de som er ment å representere det gode og la det seire over det onde – de troende – tror at alt er opp til Gud, og at det ikke er så viktig hva man selv gjør i livet.

«Det eneste som trengs for at det onde skal seire, er at de gode menneskene ikke gjør noe.»
— Edmund Burke (1729-1797), irsk/britisk statsmann og filosof.
— Det ondes eneste styrke er det godes svakhet. Putin er et eksempel. Økonomien hans er svak, demografien hans er svak, men vi er ikke sterke nok til å tydeliggjøre den svakheten! Hvorfor er Putin så engstelig for at Ukraina skal nærme seg Europa? Jo, det kunne bli et utstillingsvindu. Det er hans mareritt! Hvis Ukraina viser frem kamp mot korrupsjon, innfører transparens, respekterer menneskerettighetene. Tenk deg hvis det russiske folket får øynene opp for det? [sier den franske filosofen Bernard-Henri Lévy] — Fra «Styrke er veien til virkelig fred», en artikkel der Lasse Midttun intervjuer den franske filosofen Bernard-Henri Lévy, Morgenbladet fredag 13. november 2015 (Nr. 45, 13. – 19. november 2015), side 16-17.