Home/Temaer/Det ondes problem
Det ondes problem 2017-01-24T07:27:22+00:00

Det ondes problem

Det ondes problem

I «Det ondes problem» er det tre påstander, og bare to passer sammen. Den første er at Gud er kjærlighet, den andre at Gud er allmektig, og den tredje at forferdelig onde ting skjer. Det er ikke noen motsetning mellom de første to. Gud kan godt være full av kjærlighet selv om han er allmektig. Men det er den tredje påstanden som ikke passer inn i bildet. Hvordan kan en kjærlig Gud tillate at grusomme ting skjer. I tillegg skulle han jo også være allmektig. Er han da maktesløs siden han tilsynelatende ikke har greid å sette en stopper for all ondskapen?

[Det ondes problem] har engasjert meg hele livet, noe som ikke minst skyldes at faren min døde av kreft da jeg var fem år. Hvorfor tillot Gud at det skjedde? Jeg har lett etter svar. I Bibelen har jeg funnet både trøst og interessante perspektiver. Men mange spørsmål står ubesvart tilbake.
Fra «Så skiftet jeg mening», en kronikk av Espen Ottosen, informasjonssjef Norsk Luthersk Misjonssamband, Aftenposten lørdag 26. februar 2011, kulturseksjonen side 2.   

Dette er den klassiske problemstillingen. Slik det er blitt formulert, inneholder «Det ondes problem» en logisk brist og skaper en intellektuell barriere, som hindrer mange i å tro på Gud. Opp gjennom tidene har selvsagt teologer forsøkt å modifisere de tre påstandene for å få dem til å passe sammen.

Mange har løst hele problemet ved å nekte å tro at Gud eksisterer. Men det vet vi jo ikke løser noe som helst.     Se videoen «Det ondes problem»

Les videre