///Mulighetene fra nå av
Mulighetene fra nå av 2017-02-08T18:15:19+00:00

Åndelig vekst

Mulighetene fra nå av

Syndefallet

Vi forstår dermed at det også blir nødvendig med et tredje stadium. For at vi mennesker skal få en verden med harmoniske familier og samfunn der Gud og menneske blir ett, må vi gjennom et stadium som legger vekt på ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Da kan vi få familier som fungerer, og samfunn som gjør det. Vi skal da se på hvordan dette tredje stadiet forutsetter en forståelse av prosessen som frarøvet menneskene forutsetningene for et rikt åndelig liv. Det tredje stadiet forutsetter også at den prosessen blir reversert.
Syndefallet frarøvet menneskene forutsetningene for åndelig liv og åndelig vekst. Det mennesket mistet på grunn av syndefallet, var med andre ord kjærlighet, sannhet og godhet. Derfor må kjærligheten, sannheten og godheten gjenvinnes.
Åndelig vekst06      Vi skal først se på hvordan kjærligheten må gjenvinnes. For at det skal skje, må man gjennom det tredje stadiet. Stadiet forutsetter en forståelse av at syndefallet besto i misbruk av kjærlighet. Det tredje stadiet forutsetter dessuten et liv basert på ren kjærlighet.

Vi skal så se på hvordan sannheten må gjenvinnes. Også her er det snakk om å gå gjennom et tredje stadium. Lovreligion åpnet opp for å gå gjennom det første stadiet, religion basert på likhet, nestekjærlighet og brorskap for å gå gjennom det andre. Det tredje stadiet forutsetter en klar forståelse av livets store spørsmål og at man lever basert på et høyere uttrykk for sannheten.

Helt til slutt skal vi ta for oss hvordan godheten må gjenvinnes. For at det skal skje, må man gjennom det tredje stadiet. Stadiet forutsetter et liv der man streber etter å realisere det gode rent konkret som individ, som familie og som samfunn.

Nøkkelen til det siste stadiet er Gjenkomstens Herre. Han må for det første løse kjærlighetens problemer. For det andre må han åpenbare et høyere uttrykk for sannheten. For det tredje må han rent konkret realisere en bedre verden.

Da kan selve målet med åndelig vekst nås og Gud og menneske bli ett.

Se videoen «Åndelig vekst»