Home/Temaer/Åndelig vekst/I en historisk ramme
I en historisk ramme 2017-02-08T02:56:54+00:00

Åndelig vekst

Åndelig vekst i en historisk ramme

Historisk ramme1

Da skal vi sette åndelig vekst inn i en historisk ramme. Vi mennesker ble skapt for å vokse både åndelig og fysisk og bli fullkomne. Fordi de første menneskene falt, havnet imidlertid hele menneskeheten som nedstammet fra den første mann og kvinne, på et uhyre lavt åndelig plan, som kan beskrives som å være død åndelig. Opp gjennom historien har hellige menn og kvinner vist veien opp på et høyere åndelig nivå.
Åndelig vekst05      Den opprinnelig vei for mennesket var å oppleve de forskjellige former for kjærlighet man finner innen familien, dvs. barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. På den måten skulle mennesket ha blitt modent åndelig sett. Som sagt falt det imidlertid ned på et meget lavt nivå, som ble som et helvete der Gud ble ekskludert, og der forutsetningene for åndelig liv og åndelig vekst ikke var til stede.

Religion representerer veien tilbake til en åndelig modenhet der Gud og menneske blir ett. Lovreligion kan på mange måter sammenlignes med det første stadiet i et menneskes utvikling mot modenhet. I livets første år bruker foreldre regler og formaninger, lydighet og straff for å lære opp den lille. Det er ting som også lovreligion er sterkt preget av.

Etter hvert dukket det opp et religiøst syn som la mest vekt på en selvoppofrende kjærlighet, tilgivelse, nåde, barmhjertighet og å elske sine fiender. Basert på et slikt syn vokste det frem en en kultur basert på likhet, brorskap, frihet, demokrati og menneskerettigheter. En slik kultur representerer stadiet med søskenkjærlighet som vi alle er ment å gå gjennom i vår åndelige modningsprosess. I en slik kultur blir alle derfor som en eneste stor søskenflokk. Hvis lovreligion representerer det første stadiet, representerer en kultur preget av likhet, brorskap, frihet, demokrati og menneskerettigheter et stadium nummer to.

Les videre

Se videoen «Åndelig vekst»