Home/Temaer/Åndelig vekst/Hjertets utvikling
Hjertets utvikling 2017-02-07T18:39:07+00:00

Åndelig vekst

Hjertets utvikling

Hjertets utviklingGud er som sagt kilden til yang-elementene for åndelig liv og vekst. Vårt mål er å bli formidlere. Åndelig modenhet vil si å formidle kjærlighet, sannhet og godhet til våre medmennesker. Vi er ment å skape en atmosfære av kjærlighet, sannhet og godhet rundt oss.
La oss ta utviklingen vi må gjennom for å nå en slik modenhet. La oss se på hjertets utvikling. Alle begynner vi livet ved å erfare å motta kjærlighet fra våre foreldre. Vi går gjennom en fase der vi er fullstendig avhengige av foreldrene. Dette er fasen for barns kjærlighet. Etter denne fasen går man gjennom fasen for søskenkjærlighet. Man lærer å gi og oppdager at man får noe tilbake ved å gi. Man utvikler sin evne til å gi. Til å begynne med gir man bare på visse betingelser, bare hvis man får noe tilbake.

Alle vet vi hvordan mennesker med suksess ser ut. De gjør hva som helst som kreves, har spisse albuer og vet hvordan de tar det som er deres. Men det fins en annerledes, bedre vei til suksess, påstår Adam Grant i [sin bok] «Give and Take» (2013). Grant, professor i ledelse ved Wharton [Business-skole ved Universitetet i Pennsylvania, USA], offentliggjør forskning som tyder på at de med mest suksess — ikke bare i business, men på mange områder — faktisk er typiske «givere», mennesker som oppriktig prøver å hjelpe andre rundt seg.
Grant: I en av mine studier fylte flere hundre selgere ut et spørreskjema om sin innstilling til å hjelpe medarbeidere og kunder, og jeg fulgte med på deres salgsinntekter i løpet av ett år. Jeg fant at de mest produktive selgerne var «giverne»  — de som rapporterte at de helt fra de begynte i jobben, var mest opptatt av å være til nytte for andre. De fikk tillit fra sine kunder og ble støttet av sine medarbeidere. Lignende mønstre viste seg på flere andre områder, og snart hadde jeg mye data som viste at mennesker med mest suksess i et bredt spektrum av jobber er personer som fokuserer på å bidra med noe til andre. Givere gjør det ofte bedre enn «matchers»  — de som streber etter en balanse mellom å gi og å få — og «takere», som tar sikte på å få mer enn de gir.
    — Fra «Hemmeligheten bak suksess er å gi, ikke å ta», (The Secret to Success Is Giving, Not Taking), en artikkel av Gareth Cook i Scientific American 9. april 2013.

Den høyeste form for søskenkjærlighet er imidlertid å gi betingelsesløst, uten å forvente å få noe tilbake. Et eksempel på en slik kjærlighet er å elske sine fiender. På den måten utvikler man en selvstendig karakter. Er man i stand til å gi betingelsesløst og til og med elske sine fiender, er sjansene store for at man vil lykkes med de to siste stadiene i hjertets utvikling, nemlig ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Disse to stadiene forutsetter en viss modenhet, at man har gått gjennom en viss utvikling på det indre plan. I dag er det mange som mislykkes med sitt ekteskap og som far eller mor, fordi man ikke har den nødvendige modenhet.

Les videre

Se videoen «Åndelig vekst»