///Forskjellen på fysisk og åndelig vekst
Forskjellen på fysisk og åndelig vekst 2017-02-07T18:57:12+00:00

Åndelig vekst

Forskjellen på fysisk og åndelig vekst

Forskjellen

Det er en stor forskjell på fysisk vekst og åndelig vekst. Fysisk vekst skjer mer eller mindre automatisk. Kroppens instinkter hjelper en. Ens åndelige utvikling avhenger helt av at man oppfyller sitt eget ansvar. Det er ingen andre enn en selv som kan utføre de gode handlinger som er forutsetningen for ens egen åndelige vekst.

Forskjellen2Derfor kan vi si at de skapte vesener utenom mennesket vokser ved hjelp av de av Guds prinsipper som ligger til grunn for deres tilværelse. En slik vekst skjer mer eller mindre automatisk. For at mennesket skal nå fullkommenhet eller modenhet, er det også nødvendig å følge Guds prinsipper. I tillegg er det helt avgjørende at man oppfyller sitt eget ansvar. Dyr og planter følger automatisk prinsippene Gud skapte dem etter, og når på den måten en fullkommen tilstand. Vi mennesker derimot kan bare nå en slik tilstand når vi oppfyller vårt eget ansvar.

Det dreier seg om å forstå bevisstheten. […] Bevisstheten din er alt du har. […] Mennesker i hva vi kaller en vegetativ tilstand har mistet denne egenskapen. Kroppen «lever», men hvis legene gir opp håpet om å bringe «deg» tilbake, ser man ingen grunn til å holde den i live. Du eksisterer ikke uten bevissthet. […] Det beste og verste med bevisstheten er at i menyen av mulige opplevelser inngår det følelser. Poenget er at de kommer i to kategorier — gode eller vonde. Det er denne egenskapen som gjør at vi kan enten ha det godt eller leve i en evig skjærsild av psykiske plager. […] Vi lever i et godt samfunn med et godt helsevesen. Likevel har så mange som halvparten av befolkningen diagnoserbare mentale lidelser i løpet av livet. Kanskje er det noe av problemet at helsevesenet er for godt. Vi oppfostres til å tro at om noe er galt, så ordner legen opp. Det fungerer ganske greit ved beinbrudd og nyrestein, men når det kommer til mentale lidelser, går det ikke så bra.
For å gjøre noe med hva slags følelser bevisstheten preges av, er det først og fremst din egeninnsats som teller. Hverken bicepsen eller hjernebanene blir styrket av at andre gjør øvelsene for deg. Helsevesenet bør tilby å hjelpe deg å finne frem til gode treningsmetoder, men det er opp til deg å gjøre noe med situasjonen. Det er ikke lett, og det er ikke bare å «ta seg sammen». Det kan være snakk om trening over lang tid, men det er mulig.
— Frå «Hvordan få det beste ut av hjernen», en kronikk av Bjørn Grinde, evolusjonsbiolog, forskningssjef og professor, Aftenposten søndag 2. november 2014, seksjon 2, side 12.

Les videre

Se videoen «Åndelig vekst»