Home/Temaer/Åndelig vekst
Åndelig vekst 2017-02-07T18:23:58+00:00

Åndelig vekst

Alt i naturen vokser til fullkommenhet. Vi er også skapt for å vokse og oppleve personlig utvikling. Uten det blir livet kjedelig. Uten en forståelse av den indre åndelige virkelighet kan vi aldri realisere det utrolige potensial hver en av oss har. Overlat derfor ikke ditt indre liv til tilfeldigheter lenger. Vær ikke som et løv som blir blåst bort av høstvinden.

Hvis du ikke lever i samsvar med de fysiske lover, vil du skade deg selv og andre. Når du lever i harmoni med naturen og dens lover, holder du deg frisk, samtidig som du får stor glede av skaperverket. På samme måte, hvis du ikke lever i samsvar med de åndelige lover, risikerer du å miste din åndelige helse. På samme måte som vår fysiske kropp krever fysisk føde, krever vår ånd åndelig føde. Selvoppofrelse og å lære å investere seg for andre er forutsetninger for å få tilstrekkelig næring for vår ånd. Når du lever for dine medmennesker, vokser du åndelig. Ditt liv blir da etter hvert mer og mer meningsfylt.

Vi mennesker ble skapt for å vokse både åndelig og fysisk og bli fullkomne. Fordi de første menneskene falt, havnet imidlertid hele menneskeheten, som nedstammet fra den første mann og kvinne, på et uhyre lavt åndelig plan, som kan beskrives som å være død åndelig. Opp gjennom historien har hellige menn og kvinner vist veien opp på et høyere åndelig nivå.

Les videre