Home/Taler/Verdensfred/Ødeleggelsen av våre familier
Ødeleggelsen av våre familier 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Verdensfred

Ødeleggelsen av våre familier

Det seksuelle og moralske forfall er kommet så langt at mange kvinner knapt vet hvem som er far til sitt barn, og barn knapt vet hvem ens brødre og søstre er. Selve grunnlaget våre familier må baseres på, er i ferd med å bli ødelagt. Vår voksende økonomiske velstand har ført med seg at flere og flere velger en livsstil uten moralske verdier og seksualmoral. Et voksende antall unge tyr til narkotiske stoffer. Denne negative utviklingen har nådd et kritisk nivå.

Verden er nå nødt til å ta standpunkt til hvordan vi skal unnslippe det destruktive grepet en livsstil uten klare seksuelle normer har på vår sivilisasjon. En slik livsstil er dét onde det er vanskeligst å komme til livs, fordi det er så dypt forankret i vår kultur. Politiske og økonomiske løsninger alene kan umulig forhindre at verden blir mer og mer preget av kriminalitet og moralsk forfall.

Medlemmer av Kvinneforum og representanter fra hele verden! Jeg har selv erfart den smerte og sorg en svak nasjon føler når den blir undertrykt av en mektig nabostat. Jeg ble født for 72 år siden da Japan styrte Korea som en av sine kolonier. I min ungdom tenkte jeg alvorlig over hvordan vår tragiske verden kan bli frelst fra krig og ondskap. Jeg kom fram til at frelse basert på religion gir de mest fundamentale resultater.

Dette er fordi Gud i den frelsesplan han har iverksatt basert på religion, tar i bruk en strategi der han utnytter å bli trakassert og forfulgt av Satan, for å senere kunne gjenvinne sitt opprinnelige herredømme, som ble stjålet av den onde makt Satan representerer. Religion lærer oss at det onde fører med seg sin egen ødeleggelse fordi det angriper det gode. Det godes fremgangsmåte er en vei der det gode til slutt får det onde til å overgi seg på en naturlig måte, etter at det gode først ble angrepet av det onde.

Siden mine tenåringsår har jeg hele tiden vært opptatt av å undervise om sannheten, basert på religiøs åpenbaring. Jeg har gitt hele mitt liv for å omsette denne læren i praksis. Dere er allerede kjent med hvordan min lære, i form av Enhetsprinsippene, er blitt spredt til 160 land over hele verden. Læren sprer seg raskest i de tidligere kommunistiske land i det tidligere Sovjetunionen samt i Øst-Europa, ja til og med i Nord-Korea. Også i muslimske land i Midtøsten begynner mange å følge denne læren.

Enhetskirken har måttet gjennomgå sterk forfølgelse og mye motgang i en rekke land, der også bevegelsens opphavsland, Korea, er inkludert. I dag har imidlertid Enhetskirken fått et solid grunnlag og etablert seg på en permanent basis over hele verden. Hvor som helst i verden vil hvem som helst som måtte prøve seg, aldri greie å ødelegge fundamentet til Enhetskirken.

Les videre