Home/Taler/Verdensfred/Gud arbeider gjennom religion
Gud arbeider gjennom religion 2016-07-31T17:28:10+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Verdensfred

Gud arbeider gjennom religion

Religion utgjør den fundamentale måte Gud planlegger å frelse verden på. Sentralt i læren til samtlige av verdens større religioner er en forventning om at en slags messiansk skikkelse skal komme. Kristne tror på Jesu annet komme. Buddhister, konfutsianister og muslimer venter også at grunnleggerne av deres respektive religioner skal vende tilbake. Alle disse religionene tror at når en slik messiansk skikkelse står fram, vil dom falle over denne syndige og konfliktfylte verden. Da vil det ikke ta lang tid før en ideell verden, dvs. himmelriket, vil bli opprettet.

Slik lærer alle disse religionene at denne verden bare kan bli frelst gjennom det annet komme av grunnleggerne av deres religioner. Dette blir omtalt som det messianske ideal. Denne verden kan kun bli frelst av en leder som, basert på sannhet og sann kjærlighet, er i stand til å forene de fundamentale aspektene ved de forskjellige verdensreligionene. Oppgaven han må påta seg, må utføres på en måte som forener oppgavene til de forskjellige messianske skikkelser.

En slik leder vil åpenbare hva syndefallet besto i, og hvordan menneskeslektens historie ble preget av konflikt og ondskap helt fra de første to mennesker. Han vil forklare arvesynden, som er selve roten til all verdens ondskap. Han vil også innvie oss i en sannhet som kommer til å fri menneskeheten fra det onde.

Menneskehetens opprinnelige forfedre, den første mann og kvinne, Adam og Eva, brakte arvesynden inn i verden og ble av den grunn falske foreldre. Derfor må Messias’ annet komme gi menneskeheten sanne foreldre, som må bli det godes opprinnelige forfedre, som alle mennesker må bli født på ny gjennom.

De sanne foreldre vil ikke komme på himmelens skyer. I stedet vil de stå fram i vår tid her på Jorden i form av en koreansk mann og kvinne. De kommer til å lede verden inn i en tidsalder preget av fred og en forent verden. I mitt mer enn sytti år lange liv har jeg måttet tåle mye forfølgelse, men jeg er aldri blitt slått ut. Min kone, president Hak-ja Han, har gått denne lidelsesveien sammen med meg som representant for alle kvinner i verden.

Jeg har fulgt en vei basert på rettferdighet, i samsvar med Guds vilje og gjennomgikk forfølgelse fra krefter assosiert med urettferdighet og som kastet meg i fengsel. Samtidig bestemte fru Moon seg for å samle samvittighetsfulle kvinner med sans for rettferdighet for å begynne en fredsbevegelse. Denne innsatsen har båret frukt i form av dette store møtet her i dag.

Ingen kan forestille seg all den åndelige treningen jeg gikk gjennom for å kunne motta de forskjellige deler av sannheten fra Gud. Samtidig gikk det opp for meg at foreningen av det kommunistiske Nord-Korea og det demokratiske Sør-Korea er selve nøkkelen til verdensfred og en forent verden. Av den grunn har jeg reist over hele verden og investert all min energi for å oppnå dette målet. Dette er også grunnen til at jeg dro til Nord-Korea i november 1991 og forhandlet direkte med Kim Il Sung.

Om ikke så lenge kommer vi til å oppleve at alle de større religioner i verden blir forent. Likeledes vil vi snart kunne oppleve at den koreanske halvøy blir forent. Disse to målene er også grunnen til at representanter for kvinner fra sytti land er samlet her i dag for å delta på dette store Seoul-møtet for Kvinneforum for fred i Asia, et møte fru Moon presiderer over. Jeg forventer at dere i fremtiden kommer til å danne et forbund av familier for verdensfred. I planen Gud følger for å fullføre sitt frelsesarbeid, spiller Korea en sentral rolle.

I enhver religion kan vi se hvordan kvinner er mer hengivne enn menn, og også hvordan det er langt flere kvinner enn menn blant de troende. For at en kristen skal kunne sies å ha en sann tro, må vedkommende, ifølge Bibelen, forberede seg som en brud som en dag vil kunne ta imot Messias’ annet komme som sin brudgom. Slik bibelsk lære innebærer at alle religioner er blitt forberedt av Gud for å oppfylle en feminin rolle, dvs. en bruds rolle, i forhold til den kommende Messias.

Les videre