Home/Taler/Verdensfred
Verdensfred 2016-08-30T14:45:47+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Verdensfred

En tale av dr Sun Myung Moon, holdt i anledning grunnleggelsen av Kvinneforum for Verdensfred (Women’s Federation for World Peace), Olympiastadion i Seoul, 10. april 1992

Jeg er overbevist om at vi i dag er vitner til en enestående begivenhet, av stor historisk betydning for alle kvinner, ikke bare i Korea, men over hele verden. Til nå har menn vært de viktigste ledere når det gjelder historiens utvikling. Dette møtet her i dag markerer imidlertid et historisk vendepunkt, idet vi erklærer begynnelsen på kvinnens tidsalder overalt i verden.

Med menn som ledere har vi opplevd en verden full av kamp og ondskap. Menneskeheten drømmer likevel hele tiden om en verden preget av godhet, fred og lykke, og som vil befri oss fra denne onde, konfliktfylte verden.

Gud skapte oss som sine barn. Derfor kan vi være trygge på at Gud aldri har tillatt seg å bare sitte og se på, uten å gjøre noe, mens verden led i tusener av år på grunn av krig og ondskap. Gud har arbeidet iherdig for å produsere veier som fører oss til frelse. Dette er betydningen av frelsesarbeidet Gud har utført basert på religion. Som religiøs leder har jeg hele tiden sagt at frelsesplanen Gud har iverksatt gjennom religion, representerer det eneste verden til slutt kan sette sin lit til.

Opp gjennom historien har utallige ledere og helter gitt sitt liv for å skape en bedre verden. Likevel har det alltid vært en ufravikelig kjensgjerning at vi lever i en verden preget av krig og ondskap. Politiske og økonomiske midler strekker ikke til når det er snakk om slike fundamentale forandringer av vår verden. Dette er et faktum supermaktene og de ledende land tydelig demonstrerer. Forfallet på det moralske plan er blitt et globalt fenomen og representerer en alvorlig trussel for menneskehetens fremtid.

Les videre