Sårene i Guds hjerte må leges 2016-07-31T22:35:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Sårene i Guds hjerte må leges

Alle mennesker må kunne heve seg over rasemessige og religiøse forskjeller og forstå hvordan Gud har arbeidet for å realisere den ideelle verden han så fram til da han skapte alt. Til syvende og sist må vi alle bli ett med Guds hjerte. Hjertet representerer det viktigste når det gjelder å bringe det menneskeheten har strebet etter, nemlig tro, håp og kjærlighet, til sin endelige fullendelse. Vi må gjenvinne forholdet mellom våre hjerter og Guds hjerte, et forhold som gikk tapt på grunn av syndefallet. Vi må gjenopprette det opprinnelige foreldre-barn-forholdet, som han alltid lengtet etter, mellom Gud og menneske. «De siste dager», som Gud har lovet oss, er derfor tiden da De sanne foreldre vil stå fram. Da er med andre ord tiden inne til at vår klodes enorme antall innbyggere, som mistet sine foreldre på grunn av syndefallet, endelig vil kunne treffe igjen sine opprinnelige foreldre. De sanne foreldre representerer derfor den endelige frukt av historien som alle mennesker har lengtet etter og håpet på. De representerer den endelige frukt av menneskehetens seire opp gjennom historien.

Enhetskirken har arbeidet for å spre denne tradisjonen over hele verden gjennom de store internasjonale velsignelsesseremoniene. At sorte, hvite og gule er i stand til å komme sammen som søsken og danne kjærlighetsfylte ekteskap på tvers av skillelinjer basert på rase, hudfarge og etnisk tilhørighet, er noe av det viktigste som har skjedd for å realisere Guds vilje. Når vi nå begynner å realisere tradisjonen for familier velsignet av Gud, er menneskeheten samtidig begynt å gjenopprette forholdene mellom søsken, mellom ektefeller og mellom foreldre og barn, slik at disse forholdene blir slik Gud opprinnelig ville de skulle være. Til syvende og sist må vi til og med befri Gud fra den sorg han har vært tynget ned av helt siden han mistet sine barn. Bare da vil veien til en sann lykke for både Gud og mennesker bli åpnet.

Til nå har den demokratiske verden kjempet for frihet for og frigjøring av mennesker. Vi må nå kjempe for Guds frihet og for å befri Gud. Når vi greier å befri Gud fra sin sorg, vil menneskets frigjøring følge automatisk. Dere må alle forstå at dere ble født for å befri Gud og skape en fri verden.

Les videre