Min historiske rolle – 2 2016-07-31T22:31:54+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Min historiske rolle – 2

I den senere tids historie greide politiske krefter som var tilhengere av dialektisk materialisme og et materialistisk historiesyn, å få kontroll over mer enn en tredjedel av verdens befolkning og to tredjedeler av Jordens landområder, som omfattet det tidligere Sovjetunionen og Kina. En slik ekspansjon kunne imidlertid ikke vare evig.

Tiden vil komme da religiøse ledere som gjør seg til talsmenn for det som er Guds vilje, vil innta ledende posisjoner. Religiøse ledere er profeter. De må stå fram der Gud vil ha dem, forkynne hans vilje og vise menneskeheten veien den må gå. Men oppstykkingen i denominasjoner og den strid mellom religiøse grupper vi er vitne til i dag, tjener kun til å stoppe utviklingen av Guds frelsesarbeid. Det er derfor jeg i mange år har øremerket 90% av de økonomiske ressurser i vår kirke til aktiviteter som bidrar til å hjelpe andre denominasjoner og religioner med å løse religiøse konflikter.

Jeg grunnla også Interreligiøst forbund for verdensfred. Denne bevegelsen har tre formål: Å legge forholdene til rette for harmoni og enhet blant religiøse grupper; å bidra til å løse konflikter i forskjellige deler av verden samt å hjelpe til med å skape verdensfred. Nå nylig grunnla jeg Interreligiøst og internasjonalt forbund for verdensfred. Denne organisasjonen har nå holdt sju store internasjonale konferanser.

Les videre