Min historiske rolle – 1 2016-07-31T22:26:39+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Min historiske rolle – 1

Gjennom hele mitt liv har jeg ikke følt meg bundet av rasemessige, ideologiske eller nasjonale grenser og har gått i spissen for en bevegelse som har som mål å skape én verden under Gud. Det er fordi Gud hele tiden investerer seg fullt ut for å realisere sin frelsesplan for oss mennesker, at jeg har gått denne veien. Dette er ikke en teori jeg selv har pønsket ut. Dette er selve prinsippet bak den historiske utvikling innen Guds gigantiske frelsesprosjekt. Guds vilje ble åpenbart til meg, og jeg har arbeidet for å realisere det Gud viste meg, heller enn å la det forbli idéer i mitt sinn. Det finnes ikke noe sted i verden der jeg ikke har vært aktiv. Jeg er inspirasjonen bak både evangeliske og økonomiske aktiviteter i Alaska, i Antarktis, i landene i det tidligere Sovjetunionen, i de 33 landene i Sør- og Mellom-Amerika og overalt i Asia og Afrika. Vi holder på med å forberede løsninger på problemene menneskeheten kommer til å stå overfor i årtusenet vi akkurat er begynt på, f eks forurensning, sult og sykdom. De siste årene har jeg arbeidet i to områder i Brasil, nemlig Pantanal og Amazonas, for å legge et solid fundament for å ta vare på vår klodes miljøarv.

Blant mine aktiviteter på det indre plan kan jeg nevne bevegelsen for ren kjærlighet og de store internasjonale velsignelsesseremoniene, der rundt 430 millioner par har fått sine ekteskap velsignet. Det har satt fart i arbeidet for å realisere det Gud har lengtet etter så lenge, nemlig Guds rike på jorden.

Mine damer og herrer! Til nå har land med den største politiske, militære og økonomiske makt kontrollert verden. Men ikke noe land kan eksistere evig hvis det ikke handler i tråd med utviklingen Guds frelsesarbeid går gjennom. Den greske og romerske sivilisasjons undergang er gode eksempler på det. Supermakten De forente stater rager høyt i dag og er i samme posisjon som Romerriket før i tiden. Romerrikets ødeleggelse skjedde mer som et resultat av moralsk forfall enn invasjon utenfra. Moralsk korrupsjon gjorde at Romerriket mistet sitt åndelige grunnlag.

Les videre