Kristne ofret seg selv 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Kristne ofret seg selv

Når vi studerer de kristnes misjonshistorie, ser vi at også de ble utsatt for forfølgelse og ble motarbeidet av fiender. Mange ble martyrer. Blodet til martyrene og livene som ble ofret i løpet av kristendommens 2 000 år lange historie, produserte en næringsrik grobunn, der en mektig demokratisk verden kunne utvikle seg. Men den samme kristendommen, som før var en kilde som ga kraft og styrke til den demokratiske verden, står i dag overfor en krise. Kristne nasjoner har gått seg vill. De tror ikke lenger på Gud, Jesus og at Gud hele tiden har arbeidet for å frelse oss mennesker. Mange hevder til og med at Gud er død eller at han ikke eksisterer. Når han ser på dette, hvordan føler Gud seg da? Guds hjerte har lengtet etter sine barn. Han har lett etter dem og ofret alt i håp om å få oppleve en stor dag som i dag.

Mine damer og herrer! For hvem har Gud ofret seg til nå? Det er ikke for Amerika. Det er heller ikke for den kristne verden. Det er for hver og en av oss, eller med andre ord for deg og meg, som individer. På samme måte ble Jesus ikke korsfestet for å frelse seg selv, Messias, men for å frelse hver og en av oss, deg og meg. Syndefallet begynte på det individuelle plan, og derfor må også frelsen begynne på det individuelle plan. Av den grunn må en representant for menneskeheten stå fram og proklamere: «Jeg vil ta det fulle ansvar som en representant for hele menneskeheten. Jeg vil betale all den gjeld menneskeheten har pådratt seg opp gjennom hele historien. Jeg vil bli en person som til og med kan inspirere Gud.» Uten en slik forståelse og besluttsomhet er gjenoppreisning umulig.

Dette kan ikke bare være begreper og teorier. Hvis vi ikke er villige til å gå gjennom større lidelse, for Gud sin del, enn hvilket som helst annet menneske i vår verden, kan vi ikke nå fram til Guds hjerte. Har du noensinne bedt i ren desperasjon for verdens seks milliarder mennesker og følt at det er dine egne barn som er i ferd med å dø? Hvor mye av ditt hjerte har du investert for å frelse en familie, en slekt, et folk, en nasjon, ja hele verden og vært villig til å ofre deg for dem? Jeg tror det ikke er mange som kan svare ja på et slikt spørsmål. Gjenkomstens Herre kommer til verden med en slik absolutt standard som hele menneskehetens representant.

Les videre