Hvordan høykulturen har flyttet seg – 2 2016-08-31T06:20:26+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Hvordan høykulturen har flyttet seg – 2

Guds skapelsesideal skulle først ha blitt realisert i den varme sonen, som tilsvarer våren. Men på grunn av syndefallet begynte den falne verden som en sivilisasjon i den tropiske sone. Nå vil imidlertid en sivilisasjon vokse fram som representerer den sanne vår (en ny begynnelse), som vi har lengtet etter i uminnelige tider. Da vil krisen som den tropiske sivilisasjon befinner seg i, og trusselen som den kalde sivilisasjon utgjør, bli overvunnet. Hvem vil være i stand til å smelte «isblokken» i Guds hjerte? Og hvordan skal det gjøres? Det kan umulig gjøres basert på makt, penger, vitenskap eller kunnskap.

Basert på hvordan forskjellige sivilisasjoner har oppstått rundt elver og i land med kyststrekninger, kan vi se at høykulturen hele tiden beveger seg til forskjellige deler av vår klode. Menneskets sivilisasjon begynte å utvikle seg rundt elver: Tigris, Eufrat og Nilen. Høykulturen flyttet seg så til Middelhavs-området, der særlig gresk og romersk sivilisasjon utviklet seg. Senere ble også Spania og Portugal mektige nasjoner. Høykulturen flyttet seg så til Atlanterhavsregionen, der særlig Storbritannia og USA spilte en viktig rolle. Vi kan nå høste frukten av de forskjellige sivilisasjoner i form av vår tids Stillehavs-sivilisasjon, der USA, Japan og Korea har de viktigste roller. I lys av dette, når vi studerer hvordan forskjellige kulturer har utviklet seg opp gjennom historien, ser vi at den koreanske halvøy innehar en meget viktig posisjon. Nord for Korea finner vi tyngdepunktet i den kalde sones sivilisasjon, som knytter Russland og Kina sammen. Sør for Korea ligger tyngdepunktet i den tempererte sones sivilisasjon, som knytter USA og Japan sammen.

Det er derfor helt i tråd med utviklingen som Guds frelsesarbeid har gått gjennom, at Korea kommer til å produsere en varm-sone-sivilisasjon, som representerer en ny «vår» i menneskehetens historie, og som arver det beste fra både den kalde og tempererte sones sivilisasjon. At dr. Sun Myung Moon, som har gitt hele sitt liv for å løse nord-sør-problemet og øst-vest-problemet, kommer fra Korea, kan bare bli beskrevet som selve kulminasjonen av Guds tusener av år lange frelsesarbeid.

Les videre