Home/Taler/Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen/Hvordan høykulturen har flyttet seg – 1
Hvordan høykulturen har flyttet seg – 1 2016-07-31T22:15:51+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Hvordan høykulturen har flyttet seg – 1

Mine damer og herrer! I dag blir Amerika anerkjent som den desidert mektigste nasjon. Men hvis USA ikke innretter seg etter og følger med i utviklingen Guds frelsesarbeid går gjennom, kan landet ikke fortsette å ha fremgang. La oss se på sivilisasjonenes historie. De eldste sivilisasjonene oppsto hovedsakelig i den tropiske og subtropiske sone, f.eks. mayaene, inkaene, Egypt, Mesopotamia, India og Kina.

Høykulturen flytter seg imidlertid over tid. Hvis mennesket ikke hadde falt, ville høykulturen ha begynt i den varme sone, som tilsvarer våren, og ville etter hvert ha beveget seg til den tempererte sone, som tilsvarer høsten. Den frie verden, eller den vestlige verden, er vår tids høykultur og befinner seg nettopp i den tempererte sone.

Når den tempererte sones sivilisasjon, som representerer høsten, gikk inn i sin nedgangstid, blomstret den kalde sones sivilisasjon, som representerer vinteren, i en kort periode. Dette var fremveksten av den kommunistiske verden. Mange intellektuelle tror kanskje at Den kalde krigen sluttet da Sovjetunionen gikk i oppløsning, men materialisme og ateisme innehar fremdeles en fremtredende rolle i vår verden, både i den demokratiske og kommunistiske verden, som nå imidlertid begge er i ferd med å miste sin makt.

Les videre