Gud har lett etter en sann nasjon – 2 2016-07-31T21:51:33+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Gud har lett etter en sann nasjon – 2

Hvordan kan vi da beskrive den opprinnelige verden Gud lengter etter. Det er en verden som har Sanne foreldre som sentrum. På grunn av syndefallet mistet vi helt fra begynnelsen menneskehetens Sanne foreldre og den sanne verden. Derfor kan ikke noe i vår verden gi oss en direkte tilknytning til De sanne foreldre, hverken landet vi lever i eller menneskelig ideologi. Vi selv må derfor først få tilbake vår sanne natur. Når samtidig sanne foreldre, sanne ektefeller, sanne barn og sanne folk, et sant skaperverk, et sant herredømme og en sann himmel og jord blir til og kan kommunisere dypt med Gud, da vil den onde verden etter hvert ta slutt.

«De siste dager» er tiden da et slikt ideal vil bli virkelighet. Samtidig er «de siste dager» tiden da Det annet komme vil inntreffe. Derfor vil vi i de «siste dager» ikke bli vitne til katastrofale begivenheter på det ytre plan som dom ved ild, ødeleggelsen av Jorden eller mennesker som svever oppover i luften på vei til himmelen. Tvert imot er «de siste dager» en tid da det vil bli en løsning på de utallige problemer som det ondes historie med alle dens innfløkte tragedier har skapt.

Det skjer når vi ofrer oss selv og skaper gode betingelser på alle plan: på det individuelle plan, på familienivå, på samfunnsplan, på det nasjonale og globale plan og til og med i den åndelige verden. Dermed representerer «de siste dager» tiden da alle disse nivåene, som alle som ett mistet sin vertikale forbindelse med Gud, vil bli gjenoppreist. Vi har lengtet etter en slik dag, og det er det endelige mål som vi alle skulle nå.

Men nå opplever vi kjølige forhold ikke bare mellom individer, men også mellom familier og nasjoner. All slags problemer, f.eks. luftforurensning, matmangel, religiøs strid og konflikter mellom raser, dukker hele tiden opp rundt om i verden, noe som fører til stridigheter og til og med åpen krig. Hvem vil da ta ansvar for en slik verden? Dette er et alvorlig spørsmål. De tidligere kommunistiske stater var ikke i stand til å se forbi sin egen nasjonalisme. Men heller ikke vår tids supermakt, De forente stater, greier å sette seg høyere mål enn å amerikanisere verden. Så lenge en nasjon setter sine egeninteresser høyest, vil den ikke være i stand til å lede verden. Vi trenger derfor et folk eller en nasjon som er villig til å ofre seg selv for en høyere hensikt og gjøre sitt beste for å bygge eller bli en ideell nasjon som viser omsorg for hele verden.

Les videre