Home/Taler/Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen/Gud har lett etter en sann nasjon – 1
Gud har lett etter en sann nasjon – 1 2016-11-24T13:01:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Gud har lett etter en sann nasjon – 1

Når vi ser på menneskets historie som et uttrykk for hvordan Gud til enhver tid har arbeidet for å realisere sin frelsesplan, representerer «de siste dager» et vendepunkt, der Satans onde historie tar slutt, og Guds gode herredømme begynner. På den måten er «de siste dager» tiden da alt blir brakt til sin fullendelse.

I «de siste dager» kommer derfor ikke bare personlig fullkommenhet til å bli realisert, men også fullkommenhet på familieplan, fullkommenhet for hele folk og nasjoner samt en global fullkommenhet. Til slutt må hele kosmos, dvs. både den fysiske og den åndelige verden, oppnå sin fullkommenhet.

Hver gang Gud lot «de siste dager» i sitt gigantiske frelsesprosjekt bli forkynt, ledet han samtidig menneskeheten til en ideologi med Gud som sentrum. Men vi feilet i å oppfylle vårt eget ansvar, som besto i å innta det godes side og gjøre slutt på det ondes historie. Gud er imidlertid evig, uforanderlig, absolutt og enestående, og Guds vilje er også evig, uforanderlig og absolutt. Han vil derfor, basert på sanne individer, sanne familier, sanne samfunn, sanne nasjoner, en sann verden og sitt sanne herredømme, garantert bygge en verden han kan leve i, og der han fritt kan bevege seg og være aktiv.

Les videre