Bruden til Messias – 2 2016-07-31T21:58:45+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Bruden til Messias – 2

Hva er da selve kjernen i læren til Messias? Det er en lære som går ut på å frelse verden. Det er læren som kan forene verden og bygge ideelle familier. Hovedhensikten med denne læren er å gjenopprette den rollen menneskehetens Sanne foreldre opprinnelig skulle hatt, men som gikk tapt da de første mennesker falt.

Hvis vi ser nærmere på hva Det gamle og Det nye testamente lærer, forstår vi at Messias kommer med den nødvendige autoritet fra Gud til å være menneskehetens far. Han møter en konkret brud, som representerer Den hellige ånds kraft, og gjenoppretter rollen til De sanne foreldre. Derfor står de kristne i en bruds posisjon overfor Messias som skal komme. Bruden og brudgommen i «Lammets bryllup», som er profetert i Johannes’ åpenbaring, henviser til et sant ektepar som må bli menneskehetens Sanne foreldre.

Jesus kom med denne oppgaven. Men da hans folk og nasjon gikk tapt for ham fordi de ikke trodde på ham, ofret han sitt eget liv for denne verden og for det riket Gud ville opprette. Det var ikke stor forskjell på den lidelse Jesus gikk gjennom på korset og de prøvelser Gud måtte tåle. Midt oppe i sin egen lidelse ba Jesus: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Selv mens han var i ferd med å dø, tilga han romerne og dem som motarbeidet ham. I stedet så han fram til en fremtidig seier. Jesu liv tok ikke slutt da han var 33 år gammel. Med Guds hjelp arvet de kristne hans ånd, og kristendommen ble en av de fire store verdensreligioner.

Les videre