Bruden til Messias – 1 2016-07-31T22:00:15+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Bruden til Messias – 1

Den samme Gud, som selv har ledet det gigantiske prosjektet hans frelsesarbeid utgjør, fant Abraham 2 000 år etter syndefallet. Fra Abrahams etterkommere skapte Gud det utvalgte israelsfolket, ved å sørge for at de ble mange på alle plan: som nye familier, nye stammer og et nytt folk. På sitt seierrike grunnlag ble israelsfolket kalt til å være det utvalgte folk, som skulle motta Messias. De ble det sentrale folk for å motta en konkret Messias en gang i fremtiden.

Kjernen i alt dette er at vi må gjenopprette den standard de første to mennesker, Adam og Eva, skulle ha nådd og realisert, samt den ideologi de ville ha utviklet. Dette er nettopp Messias sin lære. Ifølge denne læren befinner de troende seg i en bruds posisjon. Kristendommens egentlige hensikt er derfor ikke å bygge et kristent rike eller en kristen verden. Kristendommens aller viktigste oppgave er å forberede seg selv som en brud, som kan ta imot brudgommen.

Uansett hvor viktig jødefolkets oppgave var, greide de ikke å oppfylle den og heller ikke føre sin tradisjon videre, på grunn av Jesu korsfestelse. Derfor ble jødefolket, selv om de var blitt kalt av Gud til å være hans første utvalgte folk, spredt for alle vinder. De kristne, som Gud kalte som sitt andre utvalgte folk, vokste fram for å fullføre den samme oppgave som det første utvalgte folket. Dette var selve hensikten hele Guds 6 000 år lange frelsesarbeid dreide seg om. De kristne representerte bruden som ble forberedt for å ta imot brudgommen. Vi er nå inne i den avsluttende fase i Guds tusener av år lange frelsesarbeid.

Les videre