Amerikas røtter 2016-07-31T23:19:26+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Amerikas røtter

Mine damer og herrer! På mange vis er USA et land utvalgt og velsignet av Gud. Det var pilegrimsfedrene som bygget dette landet. De risikerte sine liv for sin religionsfrihet og kom til Amerika for å finne et fritt land. For å finne en ekte religionsfrihet forlot de sine foreldre og søsken og sitt hjemland. De var til og med forberedt på å bryte forbindelsene med sitt hjemland da de krysset Atlanterhavet med livet som innsats.

Da skipet deres, «Mayflower», ankom New England i november 1620, var det allerede sent på høsten. Den første vinteren døde halvparten av de 102 mennesker gruppen besto av på grunn av kulde og sult. Det bemerkelsesverdige var at mange døde fordi de nektet å spise de dyrebare frøene som skulle plantes til våren. Disse puritanerne hadde en sterk tro på å la hvert aspekt av sitt liv være et uttrykk for Guds vilje. Etter at de hadde fått den første innhøstingen i hus, takket de Gud. De bygde først en kirke og en skole og bare deretter hus for seg selv.

Pilegrimsfedrene begynte alltid sine gjøremål med bønn, samme hva de skulle ta fatt på, enten det var å pløye jorden eller å slåss i krig. Da George Washington var ved Valley Forge, da USA kjempet for sin uavhengighet, må han ha bedt en desperat bønn. Det var Guds vilje at De forente stater vant. I England sto kongen og folket samlet bak krigen, men på USA sin side ble krigen kjempet av Gud og hans kjære sønner og døtre. Var det ikke slik USA ble til som et land som kjemper for trosfrihet?

Selv i dag begynner den amerikanske kongressen sine møter med bønn. Når den nye presidenten blir tatt i ed, legger han hånden på Bibelen mens han avgir sitt løfte, og en prest velsigner ham. USA trykker til og med ordene «In God We Trust» på sedlene sine. Amerika er et enestående land når det gjelder å gi Gud en viktig plass. På denne måten har USA, et hovedsakelig protestantisk land, fått en enestående posisjon med en global innflytelse.

Les videre