Amerika og De sanne foreldre 2016-07-31T23:30:51+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Amerika og De sanne foreldre

Mine damer og herrer! Det nye årtusenet, som akkurat er begynt, er tiden da Guds 6 000 år lange frelsesarbeid blir fullført, og Guds skapelsesideal blir realisert både i den fysiske og den åndelige verden. Dette er også tiden da de skapte ting ikke lenger trenger å «sukke oppgitt» fordi de mistet sitt sanne overhode på grunn av syndefallet. Dette er tiden da Gud og hans barn vil treffes igjen etter sin lange atskillelse. Den nye jord og den nye himmel, hvor det ikke lenger er tårer, vil bli opprettet. Dette er en tid da det vil opprettes fri kommunikasjon mellom den åndelige verden og den fysiske verden, og da Guds rike vil bli bygd i himmelen og på jorden.

Selve overgangsøyeblikket, da det nye årtusenet begynte, markerer fullendelsen av Det nye testamentes tidsalder og punktet da det som ble lovet i Det gamle og Det nye testamente blir oppfylt. Fremtiden vil bli en tid med en verden der Guds allmektighet og allvitenhet vil gjøre Guds direkte herredømme synlig for alle. Dette er en tid da Østen og Vesten vil komme sammen rundt himmelens og jordens foreldre som ett univers under Gud, slik at menneskeheten blir som en svær familie. Dette innebærer fullendelsen av Det fullførte testamentes tidsalder, da det som var lovet i Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre, blir oppfylt.

Nå er tiden kommet for Amerika til å våkne opp. Tiden er kommet da dette landet må skape en ny bevegelse, som har som mål a skape sanne foreldre, sanne familier, sanne land og en sann verden, der Gud er sentrum. Da vil vi kunne forhindre at Gud forlater Amerika. Da kan vi bli et land som bryr seg om Gud og hjelper ham. Gud har arbeidet i over tusen år for å skape et Amerika som kan hjelpe ham i å utvikle det gigantiske prosjektet som arbeidet med å opprette himlenes rike representerer. Hvis han må gi opp dette grunnlaget, hvor kan han da dra?

Hvis Amerika kan tjene Gud med rett innstilling, vil vi finne en naturlig løsning på alle våre problemer – familieproblemer, moralske problemer, ungdomsproblemer og raseproblemer. Når Amerika blir et land der alle raser kan leve sammen i harmoni, vil det bli en modell for himmelriket her på Jorden. Tiden er kommet til å stå samlet og åpne veien hele menneskeheten må slå inn på. USA er landet med Guds «eldste sønns» oppgave, som består i å gå foran når det gjelder å tjene og hjelpe Gud, og samtidig oppfylle sin oppgave ved roret for å bringe verdens mange land til Gud. Jeg ber dere om å stå sammen med meg og hjelpe til med å oppfylle denne historiske oppgaven.

Jeg vil igjen gjerne få uttrykke min dypeste takknemlighet for at dere alle kom her i kveld. Jeg vil til slutt bare si at jeg virkelig håper at det nye tusenårsriket nå kan begynne og bli fylt med fred, frihet og rettferdighet i himmelen og på Jorden.
Måtte Gud velsigne dere og deres familier!

Originalens tittel: «The Path for America and Humanity in the New Millennium». Dr Moon holdt denne talen på sin 52 dager lange taleturné til samtlige stater i USA  fra 25. februar til 17. april 2001