Home/Taler/Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen
Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen

Pastor Sun Myung Moon

Ærede gjester, mine damer og herrer!

Hjertelig takk til dere alle for at dere kom. Spesielt vil jeg uttrykke min dypeste takknemlighet til Gud, som har vært min faste ledsager hele mitt liv. Jeg gir ham all den heder og ære som er blitt tildelt meg.

Hele mitt liv har jeg fullstendig satt Guds vilje i sentrum og investert meg selv for menneskehetens frelse. Jeg skjønte etter hvert at Gud ikke sitter på en praktfull opphøyet trone. Han er tvert imot en lidelsens og sorgens Gud, som gjør de største anstrengelser for å redde sine barn fra det helvete syndefallet resulterte i.

Helt siden jeg forsto hans vilje og hjerte, har jeg levd mitt liv med én ting for øye, nemlig å realisere Guds vilje, uansett hvor og når det måtte være. Jeg glemte alt annet.

Når jeg ser tilbake på mitt 80-årige liv, der jeg hele tiden er blitt misforstått og forfulgt, er det rett og slett et under at jeg kan være sammen med dere her i dag. Det skyldes ene og alene Gud. På denne betydningsfulle dagen vil jeg gjerne holde en tale med «Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen» som tema. Det vil la oss forstå verden og menneskets historie i lys av den plan Gud hele tiden har fulgt for å frelse menneskeslekten.

Originalens tittel: «The Path for America and Humanity in the New Millennium».
Dr. Sun Myung Moon holdt denne talen på sin 52 dager lange taleturné til samtlige stater i USA fra 25. februar til 17. april 2001.

Les videre