Spredningen av det messianske ideal 2016-07-29T23:33:55+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

Spredningen av det messianske ideal

Mine damer og herrer! Ved begynnelsen av Det fullførte testamentes tidsalder er tiden kommet da hver familie må påta seg en messiansk oppgave og fullføre frelsesarbeidet over hele verden. Etter å ha gjenoppreist deres familie, er neste skritt å gjenoppreise deres slektninger, nasjon og verden. Vi kaller denne prosessen «slektsmessias-oppgaven».
I Det fullførte testamentes tidsalder vil morsrollen være helt avgjørende. Hun må forene sine barn og sin ektemann og knytte bånd mellom sin familie og De sanne foreldre. Vi har allerede sendt tusenvis av «slektsmessias»-utsendinger til hele verden. Snart vil det opprinnelige familieideal være oppnådd over hele verden.
Når verden nå går inn i Det fullførte testamentes tidsalder, er tiden inne til å leve med Gud igjen. Når vi innser det, må vi oppnå enhet mellom vårt sinn og vår kropp, ektemann og hustru samt foreldre og barn. Da kan vi opprette ideelle familier, som har Guds kjærlighet som sentrum.
På grunn av slike familier vil etter hvert våre samfunn ikke lenger gå i oppløsning. Når vi er overbeviste om, og føler oss trygg på, at vi er Guds sønner og døtre, vil vi ikke lenger ligge under for fristelser som alkohol- og stoffmisbruk. Ved å forstå at kjærlighet mellom ektemann og hustru representerer noe hellig, vil vi dessuten ha moralsk styrke til å holde oss langt unna utroskap og seksuelle utskeielser. I tillegg vil vi stå sammen og arbeide for å eliminere krig, rasefordommer og hungersnød.
På et slikt grunnlag kan vi skape en verden med sann lykke, frihet og fred. I en slik verden vil hvert menneske føle med sine medmennesker i sitt hjerte når de lider nød. Verdens land vil helt naturlig samarbeide i fredsbevarende prosjekter og for å skape en rettferdig verden.
Gud er i høyeste grad en levende Gud. Hans opprinnelige ideal for menneskeheten er uforanderlig og absolutt. Vi er forutbestemte til å realisere dette idealet og frigjøre Guds hjerte (fra dets lidelse).
Vi forstår nå at dette er Guds visjon for menneskeslekten. La oss derfor stå samlet, alle nasjoner forent under Gud, for å bringe fred og forsoning til hvert hjørne av vår klode.
Ærede gjester, mine damer og herrer! Det er mitt håp at alle dere som er samlet her, vil forstå dette budskapet dypt i deres hjerter og med et åpent sinn. Jeg ber inderlig om at vi alle kan finne fram til Guds velsignelse.
Må Gud velsigne dere, deres familier og deres land!
Tusen takk for oppmerksomheten.