Marias livsfarlige oppgave 2016-07-29T22:40:16+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

Marias livsfarlige oppgave

Judas arvelinje utviklet seg i generasjoner og utvidet seg til å bli en stamme, et samfunn og en nasjon. Fra den samme arvelinjen ble Maria født i Judea 2 000 år senere.
Maria hadde ansvaret for å forene de som sto i kain- og abel-posisjon på familieplan, klan-nivå og det nasjonale plan ved å betale den nødvendige godtgjørelse og gjenvinne den eldste sønnens posisjon for Guds side.
Maria fulgte Guds kall og unnfanget Jesus, selv om hun i andres øyne hadde bedratt sine foreldre og Josef, som hun var forlovet med.
På den tiden var det vanlig å stene til døde enhver kvinne som ble gravid utenfor ekteskap. Josef, som sto i Adams posisjon, viste stort mot og beskyttet sin forlovede og lot seg ikke friste til å forlate henne.
På grunn av Marias tro og Rebekkas og Tamars innsats, kunne ikke Satan kreve herredømme over Jesus mens Jesus befant seg i sin mors liv. Jesus ble født som Guds sanne sønn i det som helt og fullt var Guds direkte arvelinje. Han er Guds første sanne sønn etter at den falne arvelinjen var blitt renset.
Det er grunnen til at Jesus er den hellige blant de hellige og stamfar for den sanne arvelinje. Hans fødsel representerer avslutningen på Det gamle testamentes tidsalder, på det nasjonale plan, og begynnelsen på Det nye testamentes tidsalder, på det globale plan.
Maria, som sto i en posisjon der hun skulle gjenoppreise den falne Eva, måtte skape enhet mellom Jesus, i abel-posisjon, og hans eldre fetter, døperen Johannes, i kain-posisjon. Denne enheten var en forutsetning for at jødefolket skulle kunne forstå at Jesus var Messias.
Johannes var den eldste av de to. Han hadde mange tilhengere og var høyt respektert. Som Jesus forklarte for sine disipler, var Johannes’ oppgave å oppfylle profetien i Det gamle testamente om at profeten Elia skulle vende tilbake for å gjøre «veien rett for Herren».
Men oppfylte Johannes den oppgave han hadde i Guds gjenoppreisningsarbeid? Lukas’ evangelium forteller oss at Johannes kom med «samme ånd og kraft som Elia». Johannes benektet likevel at han var Elia og tvilte på at Jesus var Messias, selv etter at han hadde mottatt en klar åpenbaring ved Jordanelven, da han døpte Jesus.
Johannes var en høyt respektert religiøs leder, mens Jesus bare ble betraktet som uekte sønn av en fattig tømmermann. Uten støtte fra Johannes var det umulig for det jødiske folk å tro på og følge Jesus. Helt alene måtte Jesus påta seg den vanskelige oppgaven å forkynne sitt eget komme.
Døperen Johannes skulle ha hjulpet Jesus med å nå jødefolkets religiøse ledere. Hvis Johannes hadde oppfylt sin oppgave, kunne den jødiske religion, i abel-posisjon, og det jødiske folk, i kain-posisjon, ha blitt ett, sentrert om Jesus.
En slik enhet mellom «Kain» og «Abel» ville ha lagt fundamentet for «Lammets bryllup». Jesus ville da ha kunnet stå fram som menneskehetens Sanne far, og hans brud ville ha blitt menneskehetens Sanne mor.
På mindre enn sju år ville hans lære raskt ha spredt seg til hele verden. Asia og Romerriket ville ha vært vunnet for Jesus før han var førti. Til slutt ville Jesus og hans brud, som Sanne foreldre, ha opprettet himmelriket på det individuelle plan, på familieplan, på klan-nivå og på det nasjonale plan.

Les videre