Kvinners avgjørende rolle 2016-11-24T13:01:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

Kvinners avgjørende rolle

Mine kjære venner! Da Jesus underviste om Messias’ komme, fortalte han lignelsen om jomfruene som ventet på at brudgommen skulle komme. Lignelsen har med gjenoppreisning av de posisjonene mann og kvinne opprinnelig skulle hatt, å gjøre, dvs. gjenoppreisningen av Adam og Eva og gjenoppreisning ev en sfære med sann likhet mellom mann og kvinne. Da den kristne verden feilet i å møte sin brudgom første gang, måtte Guds gjenoppreisningsarbeid utsettes i førti år, til 1992. Ved dette vendepunktet i gjenoppreisningshistorien må en kvinne i Den sanne mors posisjon forberede verden til å ta imot Den sanne far. Det er grunnen til at min mann og jeg i april 1992 grunnla Women’s Federation for World Peace (Kvinneforum for verdensfred). I fjor besøkte jeg, med en Sann mors hjerte, Korea, Storbritannia, USA, Frankrike, Japan, Tyskland og Italia foruten Russland, Kina og noen av Stillehavslandene.
Jeg samlet kvinner fra disse landene for å danne avdelinger av Women’s Federation for World Peace. Disse begivenhetene dannet den ytre ramme for at de nasjonene som hadde vært i kain- og abel-posisjon på verdensplan siden den annen verdenskrig, kunne stå forent og samlet om å motta Den sanne mor og på nytt forberede grunnlaget for å møte Den sanne far.
Basert på et slikt grunnlag er min mann og jeg nå i stand til å stå på verdensplan som de første Sanne foreldre. Som Sanne foreldre er vi begynnelsen på Det fullførte testamentes tidsalder.
Ved dette historiske vendepunktet må vi på det globale plan anvende prinsippet om at en persons sinn og kropp må være forent i et forhold der Gud står i sentrum. For å legge forholdene til rette for det, har vi grunnlagt to organisasjoner som arbeider for verdensfred.
«The Inter-Religious Federation for World Peace» representerer et «globalt sinn» og er i ferd med å utføre en oppgave på det indre plan, nemlig å forene alle verdens religioner basert på Guds kjærlighet. «The Federation for World Peace» representerer derimot et «globalt legeme» og utfører en oppgave på det ytre plan, nemlig å utvikle ideelle samfunn i samarbeid med ledere på det politiske og økonomiske område, innen massemedia og på det akademiske, vitenskapelige og kunstneriske område.

Les videre