Hva Enhetskirken kan tilby 2016-07-29T23:24:20+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

Hva Enhetskirken kan tilby

Enhetsprinsippene inneholder den sannheten som Gud har åpenbart til min mann. Enhetsprinsippene tar for seg menneskeslektens historie og de bibelske historier i lys av den gjenoppreisningsplan Gud har forsøkt å realisere opp gjennom tidene. Enhetsprinsippene gir oss løsninger på problemstillinger som mennesket i tusener av år har hatt store problemer med å finne ut av. De som har studert Enhetsprinsippene i dybden, har oppdaget hvilken sann gudgitt gave det er, og at det bare er Enhetsprinsippene som kan løse de fundamentale problemer som våre samfunn står overfor i dag.
Selv i de tidligere kommunistiske land har regjeringsmedlemmer og tusenvis av unge mennesker funnet at livet deres er blitt fornyet ved studiet av vår lære, som også går under betegnelsen «gudisme» (gudssentrert tenkning) eller «headwing»-ideologi (i motsetning til «leftwing» og «rightwing». Når de nå endelig er befridd fra undertrykkelsen som foregikk med den kommunistiske ideologis velsignelse, søker de åndelig sannhet for å lede sine land.
Det finnes utallige vitnesbyrd om at Enhetsprinsippene har en kraft som gir håp og nytt liv til de unge. I fjor arrangerte vi en bryllupsseremoni for 30 000 par i Korea, hvor alle viet sitt liv til hverandre, til Gud og til verden. I de fleste familier i dag er ikke foreldrene i stand til å gi effektiv veiledning til sine barn, spesielt når det gjelder slike intime ting som ekteskap og kjærlighet. Likevel har min mann og jeg brakt unge mennesker fra 131 forskjellige land sammen, på en måte som er helt uten sidestykke i historien, og samtidig sørget for at deres innerste drømmer om kjærlighet er gått i oppfyllelse.
Dette var i høyeste grad et av vår moderne verdens store mirakler. I fremtiden, etter hvert som folk begynner å forstå verdien av slike dyrebare familier og livskvaliteten de fører til, vil millioner av mennesker ønske å inngå slike ekteskap. Gjennom dem er Gud i stand til å gjenoppreise familien som Satan ødela. Slike gjenoppreiste familier med Gud som sentrum er selve byggesteinene som skal til for å skape en ideell nasjon og verden.

Les videre