Gjenoppreisningen av sann kjærlighet 2016-11-24T13:01:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

Gjenoppreisningen av sann kjærlighet

Mine damer og herrer! Bibelen lærer at det var Eva som først var ulydig mot Gud og gikk inn i et forhold til Satan. På grunn av syndefallet arvet ikke bare Eva, men også Adam og sønnene deres, Kain og Abel, Satans arvelinje, som er basert på egoisme og falsk kjærlighet. Vi er alle etterkommere av den første mann og kvinne, som begge ble invadert av Satan, Derfor har vi alle også arvet den satanske arvelinje. Det er grunnen til at Jesus sier: «Dere har djevelen til far» (Joh 8,44).
Det gamle testamente forklarte at formelen for å betale erstatning var «øye for øye, tann for tann». I Enhetsprinsippene bruker vi uttrykket «å gjøre godt igjen» for å beskrive hvordan vi gjør opp for den urett vi har gjort mot andre. For å gjøre godt igjen det gale hun hadde gjort, måtte Eva ta hele ansvaret på seg selv. Hun skulle ha tatt en vei som representerte det motsatte av syndefallets hendelsesforløp. Både fysisk og åndelig skulle Eva ha gjort opp for seg og godtgjort hvert feilskritt som førte til menneskets fall.
Det var Guds vilje at Eva skulle ha hjulpet sin yngste sønn, Abel, til å akseptere Guds vilje fullt ut. Vi vet fra 1. Mosebok at Abels offer ble akseptert av Gud. Gud forventet likevel mye mer av Abel. På grunnlag av Abels kjærlighet skulle Kain ha anerkjent Abel som Guds utvalgte person og blitt ett med ham. Eva skulle ha hjulpet dem til å oppnå en slik enhet.
Hvis Kain og Abel var blitt ett, ville det ha representert løsningen på det andre av de to problemene syndefallet hadde produsert. Enheten mellom Kain og Abel, sentrert om Eva, ville ha lagt et fundament for å gjenoppreise hele Adams familie. La oss se på den rolle spesielt utvalgte kvinner har hatt opp gjennom gjenoppreisningshistorien for å gjøre godt igjen det Eva hadde gjort galt i Edens hage. De ble kalt av Gud for å legge forholdene til rette for at personen i kain-posisjon skulle kunne bli ett med personen i abel-posisjon.

Les videre