Fullførelsen av familiefundamentet 2016-11-24T13:01:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

Fullførelsen av familiefundamentet

Hvis vi ser på kjærlighet fra en vertikal synsvinkel, skulle Adam og Eva ha opprettet et direkte forhold til Gud ved å gå gjennom en personlig utvikling basert på de fire formene for kjærlighet: barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet.
Adam og Eva skulle derfor opprinnelig ha vokst gjennom «hjertets fire sfærer», basert på Guds kjærlighet, og dermed fullført sin utvikling som barn og søsken før de ble et ektepar som virkelig elsket hverandre, for så å bli fullkomne foreldre. På denne måten ville de ha realisert en ideell familie.
Adam og Eva skulle ha blitt rollemodeller for alle medlemmene av sin familie. Barna deres ville ha sett på sine foreldre som ideelle rollemodeller. På samme måte som foreldrene elsket barna, ville barna ha blitt søsken som elsket hverandre. Når de ville ha blitt gift, ville forholdet mellom mann og kone ha lignet på forholdet mellom deres foreldre. Når de endelig selv fikk barn, ville de ha realisert sine egne fullkomne familier, som lignet helt på foreldrenes familie.
Slik ville alle familier i hele verden ha nedstammet fra de samme gudssentrerte stamfedre, Adam og Eva, og dermed hatt samme guddommelige verdi. Ved å opprette ideelle familier, som aldri vil gå i oppløsning, og som oppnår vertikal enhet mellom foreldre og barn, og horisontal enhet mellom søsken og mellom ektemann og hustru, vil vi endelig bygge det evige grunnlaget for Guds rike på jorden og i himmelen.
I alle fullkomne familier vil besteforeldrene være i posisjon av konge og dronning som representerer Gud og gode forfedre. Foreldrene vil være i posisjon av konge og dronning som representerer sin samtids medmennesker. Barn vil være i posisjon av prinser og prinsesser som representerer alle fremtidige etterkommere. Når alle tre generasjoner er forent, vil fortid, nåtid og fremtid leve sammen i harmoni.
Mine damer og herrer! Det er et stort privilegium for meg å kunngjøre at den første fullførte Sanne familie er blitt opprettet. Min mann og jeg, sammen med våre tretten barn og tjue barnebarn, er 100% innstilt på å tjene Gud og menneskeheten. De tre generasjonene i vår familie har opprettet på familienivå den sentrale roten (besteforeldrene), den sentrale stammen (foreldrene) og de sentrale knoppene (barna) på «livets tre», som er nevnt i Bibelen.
Det er vårt innerste håp at dere symbolsk vil få podekvist fra dette treet ved å ta del i våre anstrengelser for å skape en ideell nasjon og verden. Dette markerer begynnelsen på Det fullførte testamentes tidsalder.

Les videre