En uoppfylt drøm 2016-07-29T22:49:51+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

En uoppfylt drøm

Denne strålende planen lot seg imidlertid ikke realisere. Det var den religiøse verdens representanter selv som forkastet Jesu ord, og som ropte på hans korsfestelse.
Da det etter hvert ble klart at jødefolket ikke trodde på ham, bestemte Jesus seg for å gi sitt liv for å oppnå åndelig frelse for menneskeheten. Han visste imidlertid at Messias ville måtte komme igjen for å gi fysisk, eller jordisk, frelse, i tillegg til åndelig frelse.
Det er grunnen til at sinnet kan få et nært forhold til Gud gjennom Jesus, mens kroppen likevel fortsatt blir fristet av det onde. Til og med Paulus led de frykteligste kvaler over motsetningen mellom det kjødet trakter etter og det ånden vil. Mange store kristne evangelister har også lidd på grunn av denne motsetningen. Nå når Det fullførte testamentes tidsalder står for døren, er den store utfordringen å oppnå både fysisk og åndelig frelse.
På grunn av Jesu død på korset oppsto konflikten på det politiske plan mellom høyre og venstre. Dette ble symbolisert ved de to forbryterne som døde sammen med ham, og tilsvarer kain-abel-atskillelsen som ble nødvendig på grunn av Adams fall. På samme måte oppsto både islam og kristendommen, og de begynte å kjempe mot hverandre. Fordi Jesu korsfestelse førte til splittelse, vil Messias arbeide for å skape enhet ved sitt annet komme.

Les videre