En tornefylt sti – 2 2016-09-14T15:34:43+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

En tornefylt sti – 2

Under den 40 år lange kalde krigen kjempet min mann for å bryte ned barrierer på det individuelle plan, familieplan, klan-nivå, det nasjonale og globale plan, ja ikke bare i her i den fysiske verden, men også i den åndelige verden. Han gjorde det for å gjenoppbygge det tapte 4000 års grunnlaget for å motta Messias. Siden min mann ikke kan leve så lenge (4000 år), innså han at han måtte godtgjøre hele historien på bare førti år.
I løpet av denne førti år lange perioden gjenoppreiste han historien før Jesus, som ifølge Bibelen var på 4000 år, samt historien siden skapelsen, som Bibelen beskriver som 6000 år lang. Etter at denne godtgjørelsen var betalt, sluttet den kalde krigen i og med at kain- og abel-maktblokkene ble forent. Dette ble fullbyrdet av vår Enhetsbevegelse ved De olympiske leker i Seoul i 1988, da 160 nasjoner kom til Korea.
I flere tiår er min mann blitt fullstendig misforstått. I tre år satt han fengslet i en kommunistisk konsentrasjonsleir. Til sammen er han blitt fengslet seks ganger uten å ha gjort noe galt. Han ble fengslet fordi han gjorde Guds arbeid. Videre har mediene gjort narr av ham og fremstilt ham som et monster, som hjernevasker de unge for å utnytte dem.
Kan noen være uenig når jeg sier at dr. Moon er verdens mest forfulgte religiøse leder? Mitt hjerte er sønderknust når jeg tenker på hvordan min mann har lidt. Men han trøster og beroliger meg alltid og sier at Gud har dyp medfølelse med de som blir forfulgt for å gjøre hans arbeid.
Min mann og jeg har målbevisst gått en vei fullstendig preget av å gjøre ting godt igjen eller gjøre bot for å gjenopprette fortidens feil, inkludert feilene i Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre. Korea kan sies å representere Det gamle testamentes tidsalder, mens Amerika, en overveiende kristen sivilisasjon, kan sies å representere Det nye testamente.
I de første tjue år gikk min mann en vei der han betalte prisen for å gjøre godt igjen ting fra Det gamle testamentes tidsalder. Det koreanske folk og Enhetskirken hadde sentrale roller i dette arbeidet. De sto i posisjoner som tilsvarer posisjonene til henholdsvis jødefolket og jødedommen for 2000 år siden. På grunnlag av det arbeidet arrangerte vi De sanne foreldres hellige bryllup i 1960, på det nasjonale plan.
I 1971 kom så min mann og jeg til Amerika. I løpet av de neste tjue år i USA gikk vi en vei fullstendig preget av å gjøre ting godt igjen for å bringe Det nye testamentes tidsalder til sin fullførelse og samtidig begynne Det fullførte testamentes tidsalder. Slik opprettet vi De sanne foreldres familie, opprinnelsen til sann kjærlighet, sant liv og den sanne arvelinje, basert på Gud.

Les videre