En tornefylt sti – 1 2016-11-24T13:01:38+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

En tornefylt sti – 1

I stedet for å gå sammen med min mann, ble disse religiøse lederne sjalu på det voksende antall tilhengere han fikk. De gikk blindt imot ham uten å ta seg tid til å høre på ham. De rakket systematisk ned på ham og spredte til og med løgner om ham og rykter om griskhet og seksuelle utskeielser, noe som representerer det stikk motsatte av hans lære.
Gud hadde ekspandert den kristne verden og forberedt en mektig kristen nasjon som Amerika for å forberede for Det annet komme. Enten de innså det eller ikke, så representerte disse koreanske prestene hele den kristne verden. Fordi Amerika og den kristne verden ikke gikk sammen med min mann etter den annen verdenskrig, begynte det å gå sterkt tilbake med deres makt og moralske autoritet.
Etter den annen verdenskrig sto De forente stater og kristendommen på et seierrikt fundament med enhet mellom «Kain» og «Abel». Tiden var inne til å motta Gjenkomstens Herre. Denne muligheten ble likevel ikke tatt vare på, og hele verden gikk imot det min mann foretok seg. Han ble tvunget til å begynne en lang «ørkenvandring». Han ble nødt til å begynne helt fra bunnen, men har klatret tilbake oppover igjen hele tiden.
Dermed begynte den kalde krigen. Fra og med Koreakrigen ble verden igjen oppdelt i en global kain-sfære og en global abel-sfære, på samme måte som under den annen verdenskrig. Forbryteren på Jesu venstre side sin mangel på tro på Jesus tilsvarer kommunismens gudsfornektende natur. Kommunismen representerer derfor en kain-type verden. De kristne demokratiske land, som anerkjenner Guds eksistens, representerer forbryteren på Jesu høyre side og en abel-type verden.
Det var Guds vilje at Gjenkomstens Herre skulle forene disse to fiendtlige maktblokkene. I dag (1993) er de to viktigste kain- og abel-personene president Kim Il Sung, en kain-type «far» i Nord-Korea og dr. Sun Myung Moon, en abel-type «far» i Sør-Korea. Ifølge Guds vilje må disse to «fedrene» opprette et fundament for en global fred ved å sørge for at Korea blir gjenforent. Gjenkomstens Herre vil dessuten også skape en global forening av disse to fiendtlige maktblokkene.
Det er grunnen til at vi mobiliserte vår bevegelse for å hjelpe til med å løse konfliktene mellom høyresiden, representert ved den frie verden, og venstresiden, representert ved kommunismen. Vi har også arbeidet for noe som egentlig den kristne og jødiske verden skulle ha tatt på seg, nemlig å skape et fredfylt forhold til sine islamske brødre og søstre.

Les videre