///En fremgangsmåte som dannet et mønster til etterfølgelse
En fremgangsmåte som dannet et mønster til etterfølgelse 2016-07-29T22:36:36+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

En fremgangsmåte som dannet et mønster til etterfølgelse

En av disse spesielle kvinnene er Rebekka, Isaks kone. Som mor til Jakob og Esau hadde Rebekka den samme posisjon i Isaks familie som Eva hadde i Adams familie. I motsetning til Eva hadde imidlertid Rebekka en viss forståelse for Guds gjenoppreisningsarbeid, slik at hun hjalp sin sønn nummer to, Jakob, som sto i abel-posisjon, til å oppnå den velsignelsen som var ment for den første sønnen, Esau.
På samme måte som Kain drepte Abel, ønsket Esau å drepe Jakob, sin yngre bror, da sistnevnte fikk velsignelsen. Men med Rebekkas hjelp forsonet disse to brødrene seg til slutt med hverandre. I stedet for å ty til vold, omfavnet de hverandre på en varm måte.
Denne forsoningen var en viktig seier for Gud. Denne seieren var likevel ufullstendig, ettersom forsoningen bare representerte en symbolsk rensing av Guds arvelinje. Den egentlige rensing av arvelinjen måtte skje inne i en mors liv. Det er grunnen til den tilsynelatende fornuftsstridige historien om Tamar. Ved å forstå at Tamar, liksom Rebekka, var i den falne Evas posisjon, blir det mulig å forstå hvorfor Jesus ble født i hennes arvelinje, i Judas slekt.
Jeg er sikker på at mange av dere har lest historien om hvordan tvillingene hennes ble født. Hun unnfanget tvillingene Peres og Serah med sin svigerfar, Juda. Bibelen forteller oss at de to sønnene sloss allerede inne i sin mors liv om å bli født først. Da fødselen var kommet i gang, kom Serahs hånd først til syne, og jordmoren bandt en rød tråd rundt håndleddet hans. Så forsvant Serahs hånd inn igjen, og Peres, som ville ha blitt den yngste, ble født som den eldste! Slik ble posisjonene til «Kain» og «Abel» allerede gjenoppreist før fødselen hadde funnet sted. Det var en forutsetning for at israelittene, det utvalgte folk, skulle kunne motta Messias.
Med utgangspunkt i tradisjonelle moralnormer er historiene om Rebekka og Tamar i beste fall tvilsomme. Hvorfor Gud velsignet dem, har vært en teologisk gåte opp til i dag. Slik vi nå kan se, måtte Gud ta arvelinjen tilbake fra Satan, slik at Jesus kunne bli født. En renset arvelinje basert på sann kjærlighet var en forutsetning for at israelsfolket skulle kunne begynne å utvikle seg til å bli en utvalgt nasjon. Ordet «Israel» betyr da også seier. Deres seier besto i rensingen av Guds arvelinje.

Les videre