En formel for forsoning – 3 2016-07-29T22:22:29+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

En formel for forsoning – 3

Det er ikke tilfeldig at selvsentrert individualisme er blitt den dominerende livsstil nå i vår tids «siste dager». Mange føler seg stadig mer fremmedgjort fra sine medmennesker og viser liten ansvarsfølelse for sitt land eller sitt samfunn, ja til og med for sin egen familie. En økende skilsmissehyppighet viser at gifte menn og kvinner føler lite ansvar for sine ekteskap. Foreldre tar ikke ansvar for sine barn. Enkeltmennesker uten noen som helst sans for sitt eget menneskeverd, er ikke engang i stand til å ta ansvar for seg selv.
USA og mange andre land har vært vitne til en slik utvikling siden begynnelsen av ungdomsopprøret på sekstitallet. Idealistiske ungdommer forkastet materialismen rundt seg for å finne kjærlighet og fred, men samtidig ga de også avkall på et moralsk og ansvarsbevisst liv. De fant aldri den sanne kjærlighet de lette etter. Derfor ble det etter hvert mange desillusjonerte unge mennesker som så på selvmord som eneste utvei, eller som tok sin tilflukt til stoffmisbruk og fri sex.
Av alle disse ondene er fri sex det som får Gud til å lide mest. En verden full av fri sex er fullstendig imot Guds vilje og hans familieideal. Kjærlighet oppstår gjennom den stimulering som rene og uplettede følelser gir, men fri sex er fullstendig uten renhet eller sanne følelser.
Hvor mange av oss er ikke blitt berørt av den grusomme virkelighet som utroskap eller skilsmisse fører med seg? Hvordan er det mulig for Gud å være til stede i et seksuelt forhold som varer bare én kveld? Hva med marerittet til de barn som er blitt seksuelt misbrukt av en av foreldrene? Er fri sex verdt prisen for et ødelagt barn?
Samfunn preget av homoseksualitet, fri sex, narkotika og alkoholisme, er fjernt fra en verden med sann kjærlighet. I vår verden forkynner Satan sitt budskap helt åpent og fritt: «Drikk! Røyk! Ta dop! Ha sex!» Dette er det stikk motsatte av hvordan Gud vil vi skal leve våre liv. De som valgte å gå en åndelig vei og ofre seg selv, er opp gjennom historien blitt forfulgt og motarbeidet med alle midler av resten av verden.
Det er for eksempel bare Guds kjærlighet og velsignelse som har gjort at Enhetskirken, har gjort det godt til tross for motstand over hele verden. At vår bevegelse har utviklet seg fra en ubemerket tilværelse i det krigsherjede Korea til å bli en verdensomspennende religiøs bevegelse på bare 38 år, viser at Gud hele tiden har ledet og støttet oss.
Det er noen som fremdeles motarbeider vår bevegelse ved å spre ville rykter eller ved å forsøke å forhindre at vi sprer vårt budskap. Som sagt er Satans fremgangsmåte alltid å angripe det som er dyrebarest for Gud. Det kan imidlertid ikke gå godt for de som går imot Guds vilje. Det er et prinsipp at ved å utholde urettferdig forfølgelse, vil de som er på Guds side bli kvalifisert til å ta tilbake velsignelsen. Guds strategi er alltid å bli angrepet først og så ta tilbake det som rettmessig tilhører ham.

Les videre