En formel for forsoning – 2 2016-07-29T22:13:52+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

En formel for forsoning – 2

Samme hvor vi snur oss i vår falne verden, er det ikke vanskelig å finne konflikter mellom det gode og det onde. Disse konfliktene ligner på striden mellom Kain og Abel og har sitt opphav i konflikten mellom sinn og kropp innen hvert enkelt menneske. Sinnet, som representerer abel-siden, kjemper for å vinne over kroppen, som representerer kain-siden. Konfliktene innen individet har spredt seg til å omfatte familier, nasjoner og hele verden.
Derfor har menneskeheten alltid vært oppdelt i to leire som står mot hverandre. Den ene representerer det gode, abel-siden, og den andre det onde, kain-siden. Disse to leirene har vært fastlåst i en konflikt på alle plan. Det har imidlertid alltid vært Guds hensikt at begge sider skulle gjenoppreises, ikke at den ene siden nedkjemper og ødelegger den andre.
Et eksempel på en slik oppdeling er forbryteren som ble korsfestet på Jesu høyre side, i abel-posisjon, og forbryteren på den venstre siden, i kain-posisjon. Forutsetningen for at Guds frelsesarbeid lykkes, har alltid vært at slike «atskilte» sider kan forenes, basert på hans ideal. Bare da kan et fundament for å gjenvinne den Sanne mor og den Sanne far bli lagt.
Mine damer og herrer! Hvis en familie ikke har Guds kjærlighetsideal som sentrum, vil det oppstå konflikter mellom medlemmene i den familien. Uten Guds kjærlighet som det absolutte sentrum, vil familien til slutt bryte sammen. En nasjon som består av slike familier, vil også forfalle.
Fordi utuktig, selvsentrert kjærlighet invaderte den første familien, har egoisme og begjær bare fortsatt å dominere menneskeslektens historie. Slik egoisme og begjær spredte seg fra det individuelle nivå til å prege hele familier, samfunn, nasjoner og verden. Derfor må Guds gjenoppreisningsarbeid begynne på det individuelle plan. Siden Satan vet det, konsentrerer han seg om å motarbeide Gud på det individuelle nivå.

Les videre