En formel for forsoning – 1 2016-07-29T22:07:21+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

En formel for forsoning – 1

Derfor er målet med Guds frelsesarbeid å gjenoppreise en mann og en kvinne til å bli Sanne foreldre i stedet for Adam og Eva. Guds sanne kjærlighet må være sentrum i livet til et slikt gjenoppreist foreldrepar. Da kan en sann familie dannes. Fra Sanne foreldre vil det etter hvert utvikle seg en sann klan, en sann nasjon og en sann verden, slik det opprinnelig var planlagt. Det er med andre ord nødvendig å skape det «frø» (den sæd) som Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje kan vokse ut fra.
Mine kjære venner! Har dere noen gang lurt på hvordan det er mulig at en verden som er fylt med så mye ondskap og korrupsjon, kan ha blitt skapt av en god og kjærlig Gud?
Hvis dere leser Bibelen grundig, vil dere se at menneskets fall førte til at hele Adams familie gikk tapt. For det første gikk foreldreposisjonen tapt, på grunn av Adams og Evas fall. For det andre gikk barnas posisjon tapt, ettersom Kain drepte Abel. Guds mønsterfamilie, som skulle ha vist hvordan ideelle familier og en fullkommen verden lar seg realisere, gikk dermed tapt.
For å gjenoppreise den opprinnelige familien derfor, har Gud måttet gå fram på en måte som har representert den motsattte prosess av utviklingen som førte til at Guds familieideal gikk tapt. Dermed måtte Gud først gjenvinne posisjonene til «Kain» og «Abel» og deretter posisjonene til den Sanne far og den Sanne mor. Dette mønster, som består i forsoning mellom «Kain» og «Abel» som et fundament for å gjenoppreise Sanne foreldre, har vært Guds konsekvente formel gjennom hele gjenoppreisningshistorien.
Denne kain-abel-oppdelingen av den falne menneskeheten har forekommet igjen og igjen opp gjennom historien. Gud atskilte til å begynne med de to brødrene Kain, som representerte Satan, og Abel, som representerte Gud. Gud gjorde dette for at alt hatet som syndefallet hadde brakt med seg, skulle kunne bli overvunnet.
Guds fremgangsmåte gikk ut på å la «Abel» bli angrepet først og bli ofret. Dermed skulle «Abel» få et fundament å stå på for å kunne omfavne «Kain» og gjenvinne velsignelsen gitt til den eldste sønnen, som representerer Satans side. For eksempel vil den religionen som gjør mest for å fremme målet med frelsen, alltid bli utsatt for Satans hardeste forfølgelse. En slik religion vil alltid møte motstand på sin vei, men fortsetter like fullt sitt forsøk på å frelse den syndige verden, noe som er umulig uten en stor innsats og offervillighet. Gode mennesker er likeledes alltid de første til å bli angrepet og ofret.

Les videre