Den nødvendige enhet 2016-07-29T23:07:45+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

Den nødvendige enhet

En nødvendig del av Guds forberedelsesarbeid for Gjenkomsten var en vellykket forsoning mellom «Kain» og «Abel» på verdensplan. Dette ble oppnådd under den annen verdenskrig. De allierte landene Storbritannia, USA og Frankrike representerte den kristne verden og var i abel-posisjon. Aksemaktene Tyskland, Japan og Italia var sterkt påvirket av en nasjonalistisk militarisme og var i kain-posisjon. Denne krigen representerte utvidelsen av konflikten mellom «Kain» og «Abel» til verdensplan.
Like etter den allierte seier ble det gjort store fremskritt mot verdensfred, sentrert om den kristne verden. Med Storbritannia i en global «eva-rolle» og USA og Frankrike i henholdsvis abel- og kain-posisjoner, var disse allierte nasjonene klare til å motta Gjenkomstens Herre.
Til tross for alle slags forberedelser ble ikke Guds gjenoppreisningsarbeid fullført på den tiden. Guds representant kom for å bringe Guds ord, men ble møtt med enorm forfølgelse og en nesten universell mangel på forståelse. Det var som en repetisjon av hva Jesus gikk gjennom for 2000 år siden. Jødefolket på Jesu tid ventet at Elia ville komme tilbake fra himmelen i en ildvogn. På samme måte ventet de kristne på at Gjenkomsten ville finne sted ved at Jesus selv kom fra himmelen på skyene.
I Johannes’ åpenbaring åpenbarer Jesus til Johannes at han vil komme tilbake med et nytt navn. Dette forespeilte at Jesus ville komme igjen gjennom et annet menneske, på samme måte som Elia hadde gjort nettopp det på Jesu tid.
Tiden etter den annen verdenskrig var helt avgjørende for Guds frelsesarbeid. Gud ba da min mann bringe et nytt sannhetens budskap til de kristne i Korea. Kristne ledere så imidlertid på det som umulig at han, en ydmyk ung mann, var blitt utvalgt til å bringe dette nye budskapet. De kunne ikke tro at Gjenkomstens Herre ville bli født som et menneske på jorden, like lite som jødene trodde det på Jesu tid.
Hvis de kristne kirker hadde gått sammen med min mann, ville Guds rike allerede ha blitt opprettet, både her på jorden og i den åndelige verden. I løpet av sjuårsperioden fra 1945 til 1952, som markerer slutten på den annen verdenskrig og slutten på Det nye testamentes tidsalder, kunne hele verden ha blitt forent i samsvar med Guds gjenoppreisningsarbeid.

Les videre